DURNOVÁ, Helena a Tilman SAUER. Václav Hlavatý on intuition in Riemannian space. Historia Mathematica. San Diego, USA: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2019, roč. 49, č. 4, s. 60-79. ISSN 0315-0860. doi:10.1016/j.hm.2019.04.002.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Václav Hlavatý on intuition in Riemannian space
Autoři DURNOVÁ, Helena (203 Česká republika, garant, domácí) a Tilman SAUER (276 Německo).
Vydání Historia Mathematica, San Diego, USA, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2019, 0315-0860.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL
Impakt faktor Impact factor: 0.286
Kód RIV RIV/00216224:14410/19:00107742
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.hm.2019.04.002
UT WoS 000496342500003
Klíčová slova anglicky Riemannian geometry; Intuition in mathematics; Philosophy of mathematics; Mathematical communities; Václav Hlavatý
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Helena Durnová, Ph.D., učo 2917. Změněno: 3. 6. 2022 11:50.
Anotace
We present a historical commentary together with an English translation of a mathematical-philosophical paper by the Czech differential geometer and later proponent of a geometrized unified field theory Václav Hlavatý (1894–1969). The paper was published in 1924 at the height of interpretational debates about recent advancements in differential geometry triggered by the advent of Einstein's general theory of relativity. In the paper he argued against a naive generalization of analogical reasoning valid for curves and surfaces in three-dimensional Euclidean space to the case of higher-dimensional curved Riemannian spaces. Instead, he claimed, the only secure ground to arrive at results is analytical calculation. We briefly discuss the biographical circumstances of the composition of the paper and characterize its publication venue the journal Ruch filosofický. We also give a discussion of the mathematical background for Hlavatý's argument.
Anotace česky
Představujeme anglický překlad matematicko-filosofického článku českého diferenciálního geometra a později jednoho z klíčových představitelů geometrie pro teorii jednotného pole Václava Hlavatého (1894–1969), uvozený historickým komentářem. Původní český článek vyšel v roce 1924, v době, kdy kulminovaly debaty o interpretaci nedávného pokroku diferenciální geometrie, stimulovaného Einsteinovou formulací obecné teorie relativity. Ve svém článku Hlavatý horoval proti naivnímu zobecňování vztahů pro křivky a plochy známých v trojdimenzionálním euklidovském prostoru na křivky a plochy ve vícerozměrném zakřiveném Riemannově prostoru. Tvrdil, že jedinou bezpečnou cestou ke spolehlivým výsledkům je analytický výpočet. Přibližujeme také životopisné okolnosti vzniku článku a časopis Ruch filosofický, v němž článek vyšel. Matematická tvrzení Hlavatého zasazujeme do širšího matematického kontextu.
Návaznosti
GA15-11070S, projekt VaVNázev: Matematika, fyzika a politka: Život a dílo Václava Hlavatého (1894-1969) v mezinárodním kontextu
Investor: Grantová agentura ČR, Matematika, fyzika a politika: Život a dílo Václava Hlavatého (1894-1969) v mezinárodním kontextu
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2022 07:05