Informační systém MU
BEJČEK, Josef. Chytré smlouvy jakožto smlouvy "chytře" protiprávní (Smart contracts in terms of "smartly" illicit contracts). In Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. Právo Obchod Ekonomika IX. 1st ed. Košice: UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2019. p. 361-381. ISBN 978-80-8152-775-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chytré smlouvy jakožto smlouvy "chytře" protiprávní
Name (in English) Smart contracts in terms of "smartly" illicit contracts
Authors BEJČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Košice, Právo Obchod Ekonomika IX. p. 361-381, 21 pp. 2019.
Publisher UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00111093
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-8152-775-3
Keywords (in Czech) :blockchain; chytré smlouvy; koluze; cenové algoritmy; hospodářská soutěž
Keywords in English blockchain; smart contracts; collusion; pricing algorithms; economic competition.
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 1/4/2020 12:13.
Abstract
Tzv. chytré smlouvy mohou sloužit k pseudonymizaci a anonymizaci právních vztahů, k nezákonným finančním operacím v rámci skupiny zúčastněných, ale mimo dohled veřejné moci, k zastřeným a zvnějšku obtížně kontrolovatelným a odhalitelným protiprávním jednáním, mj. ke skryté kartelizaci, jež může podstatně snížit spotřebitelský blahobyt. Namístě je obezřetný právně politický přístup čelící tomuto nebezpečí, který by však nezhatil kladný potenciál této nové technologie.
Abstract (in English)
So called smart contracts are, among others, currently serving to pathological illicit misuse. They may pseudonymize and anonymize legal relations and enable illegal financial and other activities – admittedly being transparent and secure within the groups of participants, but actually hidden and hardly to be disclosed from outside. They can substantially endanger both competition environment and consumer welfare. Very cautious approach of legal policy to this dangerous phenomenon is advisable that would not thwart positive strengths of this new technology.
Links
MUNI/A/0998/2018, interní kód MUName: Digitální platformy, velká (a jiná) data a jejich soutěžně-právní regulace (Acronym: Digitální platformy)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 29/11/2022 09:24