FEUERBACH, Ludvík. Přednášky o podstatě náboženství. Translated by Zbyněk Sekal. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 326 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přednášky o podstatě náboženství
Authors FEUERBACH, Ludvík.
Translated by Zbyněk Sekal.
Edition Praha, 326 s. 1953.
Publisher Státní nakladatelství politické literatury
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:06.
PrintDisplayed: 7/12/2021 01:46