BAŽIL, Martin, Marie OKÁČOVÁ, Ivan PRCHLÍK and Petr KITZLER. Roma aurea MMXIX: Structures of Historical Narrative. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Roma aurea MMXIX: Structures of Historical Narrative
Name in Czech Roma aurea MMXIX: Struktury historického narativu
Authors BAŽIL, Martin (203 Czech Republic, guarantor), Marie OKÁČOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivan PRCHLÍK (203 Czech Republic) and Petr KITZLER (203 Czech Republic).
Edition 2019.
Other information
Original language English
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14640/19:00111169
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) antická historiografie; Livius; struktura; historický narativ
Keywords in English ancient historiography; Livius; structure; historical narrative
Tags ancient historiography, historical narrative, Livius, structure
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Changed: 6/11/2019 23:07.
Abstract
The international workshop "Roma aurea MMXIX: Structures of Historical Narrative" was organized by the Institute of Greek and Latin Studies of the Faculty of Arts of Charles University and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, in cooperation with the Masaryk University Language Centre. This two-day colloquium, held on the occasion of the 2000th anniversary of Livy´s death, was devoted to the role of various structural means in ancient historical narratives, specifically in shaping readers´ understanding of "historical reality". Ten papers were presented by scholars from the Czech Republic, Germany, and Argentine.
Abstract (in Czech)
Mezinárodní workshop "Roma aurea MMXIX: Ovidiův druhý život v kultuře střední Evropy" pořádal Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Karlovy univerzity a Filosofický ústav Akademie věd České republiky, ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Toto dvoudenní kolokvium, konané u příležitosti dvoutisícího výročí Liviova úmrtí, bylo věnováno významu různých strukturních prostředků v antickém historickém narativu, zejména z hlediska utváření obrazu "historické reality". Na setkání zaznělo celkem deset příspěvků od badatelů z České republiky, Německa a Argentiny.
PrintDisplayed: 27/9/2021 05:36