OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. D. 1, Lidová latina. Francouzština. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 130 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přehled vývoje románských jazyků. D. 1, Lidová latina. Francouzština
Authors OSTRÁ, Růžena.
Edition Vyd. 1. Praha, 130 s. 1980.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:06.
PrintDisplayed: 3/12/2020 00:26