KVIZDA, Martin a Jakub SOLNIČKA. Open access passenger rail competition in Slovakia – Experience from the Bratislava–Košice line. Journal of Rail Transport Planning & Management. Elsevier, 2019, roč. 12, neuvedeno, s. 1-12. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2019.100143.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Open access passenger rail competition in Slovakia – Experience from the Bratislava–Košice line.
Název česky Konkurence v osobní železniční dopravě na Slovensku - zkušenosti z linky Bratislava - Košice.
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Jakub SOLNIČKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Rail Transport Planning & Management, Elsevier, 2019, 2210-9706.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/19:00111183
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jrtpm.2019.100143
UT WoS 000501596000007
Klíčová slova česky konkurence; železniční doprava; dopravní politika; open access
Klíčová slova anglicky open access competition; rail transport; transport policy
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 11. 5. 2020 12:25.
Anotace
The text seeks to analyse the circumstances of the private operator's entry to the line in detail and, in particular, the circumstances and reasons for its exit. After an initial literature review, we describe the situation on the passenger rail transport market in Slovakia, especially the position of the incumbent and the introduction of a non-standard government measure: free fares for students and seniors. Then, we analyse in detail the situation that occurred on the Bratislava–Košice line after RegioJet's entry, especially the development of fares and changes in timetable and the number of services. After a short discussion of the results, we make conclusions and recommendations for further research.
Anotace česky
Cílem tohoto textu je podrobně analyzovat okolnosti vstupu soukromého operátora na linku a zejména okolnosti a důvody jeho ukončení. Po úvodní rešerši literatury analyzujeme situaci na trhu osobní železniční dopravy na Slovensku, zejména postavení incumbenta a zavedení nestandardního vládního opatření: bezplatného jízdného pro studenty a seniory. Poté podrobně analyzujeme poptávku a situaci, která nastala na lince Bratislava – Košice po vstupu RegioJetu, zejména vývoj jízdného a změny v jízdním řádu a počtu služeb. Po krátké diskusi o výsledcích jsme učinili závěry a doporučení pro další výzkum.
Návaznosti
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, interní kód MU
(Kód CEP: EF16_026/0008430)
Název: Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace (Akronym: NOVÁ MOBILITA)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
EF16_026/0008430, projekt VaVNázev: Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace
VytisknoutZobrazeno: 18. 1. 2021 14:54