JANSOVÁ, Iveta, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ a Štěpán ŽÁDNÍK. Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 18 s. ISBN 978-80-210-9358-4. doi:10.13140/RG.2.2.10007.93600.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem
Název anglicky Analysis of the conditions of movement of Czech consumers between sources with legally and illegally distributed audiovisual content
Autoři JANSOVÁ, Iveta (203 Česká republika, domácí), Jakub MACEK (203 Česká republika, garant, domácí), Alena MACKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Štěpán ŽÁDNÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 18 s. 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 50802 Media and socio-cultural communication
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00119776
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-9358-4
Doi http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10007.93600
Klíčová slova anglicky media audiences; convergence; content downloading; online piracy; qualitative study
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 9. 3. 2022 11:06.
Anotace
Výzkumná zpráva shrnuje základní zjištění kvalitativního výzkumu českých konvergentních publik vedeného v letech 2018 a 2019, a to s důrazem na motivy, jež respondenty zahrnuté do výzkumného vzorku vedou k volbě mezi jednotlivými aktuálně dostupnými zdroji audiovizuálních obsahů. Výzkumné závěry, jež jsou v této zprávě stručně shrnuty, se přitom obracejí ke dvěma klíčovým otázkám: Za jakých podmínek a z jakých důvodů současní konzumenti televizních a filmových obsahů volí jako zdroje těchto obsahů zdroje neoficiální? A co je naopak vede k tomu, aby dali přednost zdrojům oficiálním?
Anotace anglicky
The research report summarizes the basic findings of qualitative research of Czech convergent audiences conducted in 2018 and 2019, with an emphasis on the motives that lead respondents included in the research sample to choose between individual currently available sources of audiovisual content. The research conclusions briefly summarized in this report address two key questions: Under what conditions and for what reasons do current consumers of television and film content choose unofficial sources as sources of such content? And what, on the other hand, leads them to prefer official sources?
Návaznosti
MUNI/A/1204/2018, interní kód MUNázev: Aktuální problémy mediálního výzkumu IV
Investor: Masarykova univerzita, Aktuální problémy mediálního výzkumu IV, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
TL01000306, projekt VaVNázev: Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM
Investor: Technologická agentura ČR, Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Farkašová, B. 6. 11. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf?info
Vloženo
St 6. 11. 2019 09:28, Mgr. Blanka Farkašová

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
  • osoba Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D., učo 217374
  • osoba Mgr. Štěpán Žádník, učo 397733
  • osoba Mgr. Iveta Jansová, Ph.D., učo 426871
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
  • osoba Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D., učo 217374
  • osoba Mgr. Štěpán Žádník, učo 397733
  • osoba Mgr. Iveta Jansová, Ph.D., učo 426871
Atributy
 

analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
329,6 KB
Hash md5
c2e91a801240393513bbcef592915f9f
Vloženo
St 6. 11. 2019 09:28

analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
67,5 KB
Hash md5
454d17b0f171aa218f849a0371517b28
Vloženo
St 6. 11. 2019 09:37
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 1. 2023 11:02