JANSOVÁ, Iveta, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ and Štěpán ŽÁDNÍK. Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem (Analysis of the conditions of movement of Czech consumers between sources with legally and illegally distributed audiovisual content). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 18 pp. ISBN 978-80-210-9358-4. doi:10.13140/RG.2.2.10007.93600.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem
Name (in English) Analysis of the conditions of movement of Czech consumers between sources with legally and illegally distributed audiovisual content
Authors JANSOVÁ, Iveta (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jakub MACEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Alena MACKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Štěpán ŽÁDNÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 18 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50802 Media and socio-cultural communication
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00119776
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-9358-4
Doi http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10007.93600
Keywords in English media audiences; convergence; content downloading; online piracy; qualitative study
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 9/3/2022 11:06.
Abstract
Výzkumná zpráva shrnuje základní zjištění kvalitativního výzkumu českých konvergentních publik vedeného v letech 2018 a 2019, a to s důrazem na motivy, jež respondenty zahrnuté do výzkumného vzorku vedou k volbě mezi jednotlivými aktuálně dostupnými zdroji audiovizuálních obsahů. Výzkumné závěry, jež jsou v této zprávě stručně shrnuty, se přitom obracejí ke dvěma klíčovým otázkám: Za jakých podmínek a z jakých důvodů současní konzumenti televizních a filmových obsahů volí jako zdroje těchto obsahů zdroje neoficiální? A co je naopak vede k tomu, aby dali přednost zdrojům oficiálním?
Abstract (in English)
The research report summarizes the basic findings of qualitative research of Czech convergent audiences conducted in 2018 and 2019, with an emphasis on the motives that lead respondents included in the research sample to choose between individual currently available sources of audiovisual content. The research conclusions briefly summarized in this report address two key questions: Under what conditions and for what reasons do current consumers of television and film content choose unofficial sources as sources of such content? And what, on the other hand, leads them to prefer official sources?
Links
MUNI/A/1204/2018, interní kód MUName: Aktuální problémy mediálního výzkumu IV
Investor: Masaryk University, Category A
TL01000306, research and development projectName: Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf Licence Creative Commons  File version Farkašová, B. 6/11/2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 6/11/2019 09:28, Mgr. Blanka Farkašová

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D., učo 217374
  • a concrete person Mgr. Štěpán Žádník, učo 397733
  • a concrete person Mgr. Iveta Jansová, Ph.D., učo 426871
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D., učo 217374
  • a concrete person Mgr. Štěpán Žádník, učo 397733
  • a concrete person Mgr. Iveta Jansová, Ph.D., učo 426871
Attributes
 

analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
329,6 KB
Hash md5
c2e91a801240393513bbcef592915f9f
Uploaded/Created
Wed 6/11/2019 09:28

analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1576856/analyza_podminek_pohybu_ceskych_spotrebitelu.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
67,5 KB
Hash md5
454d17b0f171aa218f849a0371517b28
Uploaded/Created
Wed 6/11/2019 09:37
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29/1/2023 07:35