Zrušení ústavního zákona Ústavním soudem (Abrogation of a Constitutional Act by the Constitutional Court). In Jozef Andraško. Juraj Hamuľak. Ústavodárná moc versus kontrola ústavnosti. Bratislavské právnické fórum 2018. 1st ed. Bratislava, Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018. p. 66-76. ISBN 978-80-7160-465-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zrušení ústavního zákona Ústavním soudem
Name (in English) Abrogation of a Constitutional Act by the Constitutional Court
Authors
Edition 1. vyd. Bratislava, Slovensko, Ústavodárná moc versus kontrola ústavnosti. Bratislavské právnické fórum 2018, p. 66-76, 11 pp. 2018.
Publisher Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Text sborníku.
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7160-465-5
Keywords (in Czech) Ústavní zákon
Keywords in English Constitutional Act
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756. Changed: 6. 11. 2019 13:54.
Abstract
Text se zabývá rozhodnutím Ústavního soudu v Brně, kterým si v roce 2009 přisvojil pravomoc rušit ústavní zákony, když zrušil ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny pro údajný rozpor s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava. Ústavní soud tak učinil, aniž mu Ústava takovou pravomoc výslovně dává, v situaci, kdy cesta k mimořádným volbám formou speciálního ústavního zákona byla aplikována v právním řádu platném na území Čech, Moravy a Slezska opakovaně a stala se ústavní zvyklostí. Zrušení ústavního zákona přijatého správnou procedurou a příslušnou kvalifikovanou většinou je v rozporu s ústavním příkazem o vázanosti Ústavního soudu ústavními zákony. Pokud může Ústavní soud označit ústavní zákon za něco, co podle něj ústavním zákonem není, mohou jiní označit nález Ústavního soudu za něco, co nálezem není a odmítnout jej respektovat. Takovýto důsledek jednání Ústavního soudu je vážným narušením právní jistoty.
Abstract (in English)
The Constitutional court abolished the constitutional act on shortening the electoral term of the Chamber of Deputies due to the alleged conflict to the constitutional statute No 1/1993 Coll., Constitution of the Czech Republic. The Constitutional court did so without being expressly entitled to it by the Constitution. Extraordinary elections took place on the base of a special constitutional act, this practice was applied repeatedly within the effective legal order in the Czech Republic and it became a constitutional convention. Abolition of a constitutional act which was enacted by the qualified majority within the right procedure is in conflict to the constitutional command which states that the Constitutional court is bound by the constitutional acts. If the Constitutional court designates the constitutional act as something what is not a constitutional act, then the others can designate the judgment of the Constitutional court as something what is not a judgment and can refuse to respect it.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Zruseni_ustavniho_zakona.doc Licence Creative Commons  File version Koudelka, Z. 6. 11. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1577002/Zruseni_ustavniho_zakona.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1577002/Zruseni_ustavniho_zakona.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1577002/Zruseni_ustavniho_zakona.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1577002/Zruseni_ustavniho_zakona.doc?info
Uploaded/Created
Wed 6. 11. 2019 13:54, doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Attributes
 

Zruseni_ustavniho_zakona.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1577002/Zruseni_ustavniho_zakona.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1577002/Zruseni_ustavniho_zakona.doc
File type
Word (application/msword)
Size
339,5 KB
Hash md5
652564bea23250844e071f278e236e3b
Uploaded/Created
Wed 6. 11. 2019 13:54

Zruseni_ustavniho_zakona.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1577002/Zruseni_ustavniho_zakona.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1577002/Zruseni_ustavniho_zakona.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
129,7 KB
Hash md5
fa787fb2d3a887bccb8c7d9c318fbd9c
Uploaded/Created
Wed 6. 11. 2019 13:57

Zruseni_ustavniho_zakona.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1577002/Zruseni_ustavniho_zakona.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1577002/Zruseni_ustavniho_zakona.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
714,9 KB
Hash md5
2b27890ce7629c6dd20f82d8e16a8162
Uploaded/Created
Wed 6. 11. 2019 14:00
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 6. 2022 02:22