PECINA, Pavel a Nikola STRAKOVÁ. INOVACE VÝUKY DIDAKTIK V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY. In PhDr. Jan Válek, Ph.D., Ing. Peter Marinič, Ph.D. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Katedra matematiky, 2019. s. 84-98, 14 s. ISBN 978-80-210-9435-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název INOVACE VÝUKY DIDAKTIK V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY
Název česky INOVACE VÝUKY DIDAKTIK V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY
Název anglicky INNOVATION OF TEACHING DIDACTICS IN VOCATIONAL EDUCATION AT THE FACULTY OF EDUCATION, MASARYK UNIVERSITY
Autoři PECINA, Pavel a Nikola STRAKOVÁ.
Vydání Brno, 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019, od s. 84-98, 14 s. 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Katedra matematiky
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-9435-2
Klíčová slova česky didaktiky v odborném vzdělávání; inovace výuky; 4. průmyslová revoluce; analýza vzdělávacích potřeb studentů učitelství odborných předmětů; inovace cílů a obsahu výuky didaktiky odborných předmětů
Klíčová slova anglicky didactics in vocational education; innovation of teaching; 4th Industrial Revolution; analysis of educational needs of teachers of vocational subjects; innovation of objectives and content of teaching of specialized subjects
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., učo 20597. Změněno: 6. 11. 2019 15:08.
Anotace
Předložená přehledová studie je zaměřena na hlavní záměry a výstupy v rámci inovace výuky didaktik v odborném vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V první části je věnována pozornost zdůvodnění inovace, která je podpořena výsledky výzkumu mezi studenty učitelství odborných předmětů a praktického vyučování. V další části je popsán inovovaný systém výuky didaktiky odborných předmětů. Představeny jsou také některé nové a plánované publikace autora, které se váží na inovované oblasti a témata.
Anotace anglicky
The present review study is focused on the main intentions and outputs within the innovation education of didactics in vocational education at the Faculty of Education of Masaryk University. In the first part attention is paid to the rationale of innovation, which is supported by the results of research between students of vocational subjects and practical teaching. The next part describes an innovated system of teaching didactics of vocational subjects. Also presented are some new and planned author publications that relate to innovative areas and themes.
VytisknoutZobrazeno: 8. 2. 2023 08:01