PECINA, Pavel and Nikola STRAKOVÁ. INOVACE VÝUKY DIDAKTIK V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY (INNOVATION OF TEACHING DIDACTICS IN VOCATIONAL EDUCATION AT THE FACULTY OF EDUCATION, MASARYK UNIVERSITY). In PhDr. Jan Válek, Ph.D., Ing. Peter Marinič, Ph.D. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Katedra matematiky, 2019. p. 84-98, 14 pp. ISBN 978-80-210-9435-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name INOVACE VÝUKY DIDAKTIK V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY
Name in Czech INOVACE VÝUKY DIDAKTIK V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY
Name (in English) INNOVATION OF TEACHING DIDACTICS IN VOCATIONAL EDUCATION AT THE FACULTY OF EDUCATION, MASARYK UNIVERSITY
Authors PECINA, Pavel and Nikola STRAKOVÁ.
Edition Brno, 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019, p. 84-98, 14 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Katedra matematiky
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-9435-2
Keywords (in Czech) didaktiky v odborném vzdělávání; inovace výuky; 4. průmyslová revoluce; analýza vzdělávacích potřeb studentů učitelství odborných předmětů; inovace cílů a obsahu výuky didaktiky odborných předmětů
Keywords in English didactics in vocational education; innovation of teaching; 4th Industrial Revolution; analysis of educational needs of teachers of vocational subjects; innovation of objectives and content of teaching of specialized subjects
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., učo 20597. Changed: 6. 11. 2019 15:08.
Abstract
Předložená přehledová studie je zaměřena na hlavní záměry a výstupy v rámci inovace výuky didaktik v odborném vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V první části je věnována pozornost zdůvodnění inovace, která je podpořena výsledky výzkumu mezi studenty učitelství odborných předmětů a praktického vyučování. V další části je popsán inovovaný systém výuky didaktiky odborných předmětů. Představeny jsou také některé nové a plánované publikace autora, které se váží na inovované oblasti a témata.
Abstract (in English)
The present review study is focused on the main intentions and outputs within the innovation education of didactics in vocational education at the Faculty of Education of Masaryk University. In the first part attention is paid to the rationale of innovation, which is supported by the results of research between students of vocational subjects and practical teaching. The next part describes an innovated system of teaching didactics of vocational subjects. Also presented are some new and planned author publications that relate to innovative areas and themes.
PrintDisplayed: 30. 9. 2022 14:04