STRAKOVÁ, Nikola. Analýza diplomových prací v oboru Učitelství odborných předmětů pro střední odborné školy – první výzkumná sonda. In PhDr. Jan Válek, Ph.D., Ing. Peter Marinič, Ph.D.. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Brno: Masarykova univerzita Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno Vysoká škola DTI Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie, 2019. s. 110-115, 6 s. ISBN 978-80-210-9435-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza diplomových prací v oboru Učitelství odborných předmětů pro střední odborné školy – první výzkumná sonda
Název česky Analýza diplomových prací v oboru Učitelství odborných předmětů pro střední odborné školy – první výzkumná sonda
Název anglicky Analysis of diploma theses in the field of Secondary School Teacher Training for Specialized Subjects - the first research probe
Autoři STRAKOVÁ, Nikola.
Vydání Brno, 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019, od s. 110-115, 6 s. 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno Vysoká škola DTI Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-9435-2
Klíčová slova česky závěrečné práce; téma; výzkumná metoda
Klíčová slova anglicky final theses; the theme; the research method
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Ing. Nikola Straková, učo 242690. Změněno: 7. 11. 2019 08:50.
Anotace
Výzkumná sonda analýzy části závěrečných prací oboru Učitelství odborných předmětů na Masarykově univerzitě (Brno, Česká republika) se zaměřuje na kritéria – téma práce, výzkumná metoda. Budoucí učitelé odborných předmětů mají rozmanité zaměření a to má vliv i na výběr témat závěrečných prací. Otázkou je, jestli se přesto nějaká témata častěji opakují a do jakých tematických skupin by bylo možné závěrečné práce roztřídit. Další zkoumané kritérium je použitá výzkumná metoda při zpracovávání diplomových prací, jejich rozmanitost a četnost použití. Výzkumná sonda je prováděna na vzorku 193 diplomových prací odevzdaných v období roků 2014 –2018.
Anotace anglicky
The research probe analyzing a part of the final theses of Secondary School Teacher Training at Masaryk University (Brno, Czech Republic) focuses on the criteria - the theme of the work, the research method. Future teachers of vocational subjects have a diverse focus and this also has an impact on the choice of final thesis topics. The question is, if any topics are repeated more often, and in which thematic groups would it be possible to sort out the final works. Another criterion examined is the research method used to process diploma theses, their diversity and frequency of use. The research probe is carried out on a sample of 193 theses submitted in the period 2014 - 2018.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
13.mezinarodni_vedecka_konference_online_FINAL.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Straková, N. 7. 11. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Ing. Nikola Straková, učo 242690
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 11. 7. 2020 04:25