Informační systém MU
ĎURIČ, Ladislav and Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učitel'ov. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1977. 592 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychológia pre učitel'ov
Authors ĎURIČ, Ladislav and Jozef ŠTEFANOVIČ.
Edition 2. vyd. Bratislava, 592 s. 1977.
Publisher Slovenské pedagogické nakladatel'stvo
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 05:28.
Displayed: 2/6/2023 01:29