JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Gymnastika dětí hravě i metodicky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9407-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gymnastika dětí hravě i metodicky
Název anglicky Play and methodology in children’s gymnastics
Autoři JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-9407-9
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky tělesná výchova; pohybová aktivita; příprava nářadí; průpravná cvičení; gymnastika; akrobatická cvičení; lavička; kladina; šplh; cvičení na hrazdě; přeskok
Klíčová slova anglicky physical education; physical activity; preparing the equipment; warming exercises; gymnastics; acrobatic exercises; bench; balance beam; climbing; trapeze; jump
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076. Změněno: 14. 11. 2019 12:34.
Anotace
Elektronická výuková publikace Gymnastika dětí hravě i metodicky obsahuje obecný popis gymnastických disciplín, techniku provedení, metodický postup, dopomoc a záchranu, chyby a varianty provedení. Vložené hry, motivace a činnosti umožní učitelům i žákům zpříjemnit nácvik konkrétních gymnastických prvků. Multimediální publikace přináší základní informace k provedení gymnastických prvků doplněné fotografiemi a videozáznamy a je určena převážně studentům oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro MŠ a Výchova ke zdraví.
Anotace anglicky
The publication “Play and Methodology in Children’s Gymnastics” contains a general description of gymnastic events, technique of execution, methodological procedure, assistance and aid, mistakes and variants of execution. Accompanying games, motivation and activities render the training of the particular gymnastic exercises more enjoyable for both the learners and the teachers.
In the chapter “Obstacle courses” we can find inspiration for the practical use of gymnastic exercises and equipment in P. E. classes.
The multimedia textbook provides basic information on the execution of gymnastic exercises, supplemented with photographs and video recordings.
Návaznosti
MUNI/FR/0958/2017, interní kód MUNázev: Multimediální studijní opora pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ
Investor: Masarykova univerzita, Multimediální studijní opora pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js19/gymnastika_deti/web/index.html   Verze souboru Šeráková, H. 14. 11. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1579958/95195723/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1579958/95195723/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1579958/95195723/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1579958/95195723/?info
Vloženo
Čt 14. 11. 2019 12:15, Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076
  • osoba PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., učo 26475
Atributy
 
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 1. 10. 2022 01:33