JANOŠKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Gymnastika dětí hravě i metodicky (Play and methodology in children’s gymnastics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9407-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Gymnastika dětí hravě i metodicky
Name (in English) Play and methodology in children’s gymnastics
Authors JANOŠKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, Elportál, 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-9407-9
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) tělesná výchova; pohybová aktivita; příprava nářadí; průpravná cvičení; gymnastika; akrobatická cvičení; lavička; kladina; šplh; cvičení na hrazdě; přeskok
Keywords in English physical education; physical activity; preparing the equipment; warming exercises; gymnastics; acrobatic exercises; bench; balance beam; climbing; trapeze; jump
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076. Changed: 14. 11. 2019 12:34.
Abstract
Elektronická výuková publikace Gymnastika dětí hravě i metodicky obsahuje obecný popis gymnastických disciplín, techniku provedení, metodický postup, dopomoc a záchranu, chyby a varianty provedení. Vložené hry, motivace a činnosti umožní učitelům i žákům zpříjemnit nácvik konkrétních gymnastických prvků. Multimediální publikace přináší základní informace k provedení gymnastických prvků doplněné fotografiemi a videozáznamy a je určena převážně studentům oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro MŠ a Výchova ke zdraví.
Abstract (in English)
The publication “Play and Methodology in Children’s Gymnastics” contains a general description of gymnastic events, technique of execution, methodological procedure, assistance and aid, mistakes and variants of execution. Accompanying games, motivation and activities render the training of the particular gymnastic exercises more enjoyable for both the learners and the teachers.
In the chapter “Obstacle courses” we can find inspiration for the practical use of gymnastic exercises and equipment in P. E. classes.
The multimedia textbook provides basic information on the execution of gymnastic exercises, supplemented with photographs and video recordings.
Links
MUNI/FR/0958/2017, interní kód MUName: Multimediální studijní opora pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ
Investor: Masaryk University
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js19/gymnastika_deti/web/index.html   File version Šeráková, H. 14. 11. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1579958/95195723/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1579958/95195723/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1579958/95195723/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1579958/95195723/?info
Uploaded/Created
Thu 14. 11. 2019 12:15, Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076
  • a concrete person PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., učo 26475
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., učo 18076
  • a concrete person PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., učo 26475
Attributes
 
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 3. 2023 03:59