KYLOUŠEK, Petr. L’infrahumain et le suprahumain dans Frontieres ou Tableaux d’Amérique de Noël Audet. In Bartha-Kovács, Katalin; Karul, Róbert; Tureková, Andrea. Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de l'humain. 1. vyd. Szeged: JATEPress, 2019. s. 209-218. ISBN 978-963-315-379-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název L’infrahumain et le suprahumain dans Frontieres ou Tableaux d’Amérique de Noël Audet
Název česky Podlidské a nadlidské v románě Noëla Audeta Frontieres ou Tableaux d’Amérique
Název anglicky Infrahuman and Suprahuman in Noël Audet’s Frontieres ou Tableaux d’Amérique
Autoři KYLOUŠEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Szeged, Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de l'humain, od s. 209-218, 10 s. 2019.
Nakladatel JATEPress
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Maďarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00111355
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-963-315-379-6
Klíčová slova česky quebecký román; Noël Audet; hranive lidství; mizící a vznikající podoby lidství
Klíčová slova anglicky Quebec novel; Noël Audet; human limits; disappearing and emerging figures of the human
Štítky kontrola_RIV, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 13. 2. 2020 10:50.
Anotace
Le roman de Noël Audet Frontieres ou Tableaux d’Amérique (1995) se place sous l’égide de Tableaux d’une exposition de Moussorgski. La composition en tema con variazioni sert de canevas a un parcours nord-sud des Amériques (Kuujjuaq, Montréal, Chaplin, New York, Miami, Ciudad de México, Rio de Janeiro) et des éléments déterminant ou illustrant la condition humaine (glace, laine, terre, feu, eau, air, sang). La frontiere, qui est celle du scandale de la mort, permet de mettre en évidence les figures disparaissantes et émergentes de l’humain. Le désir d’immortalité et de dépassement des limites prend des formes différentes : il est infrahumain et quasi animal au milieu des glaces polaires, suprahumain dans les cités modernes ou la science et la technique attisent l’ambition prométhéenne.
Anotace česky
Román Noëla Audeta Frontieres ou Tableaux d´Amérique (1995) je inspirován Mussorgského Obrázky z výstavy. Kompozice ve tvaru tema con variazioni slouží jako podklad k naraci cesty napříč Amerikami od severu k jihu (Kuujjuaq, Montreal, Chaplin, New York, Miami, Ciudad de México, Rio de Janeiro) a k vylíčení lidských osudů, které jsou konfrontovány pomocí živlů podmiňujících lidský úděl(led, vlna, země, oheň, voda, vzduch, krev). Metaforická hranice krajní meze žití a smrti je zároveň hranicí ztráty či nabytí lidství. Touha po nesmrtelnosti a překonání lidské omezenosti se projevuje různě: podlidství a zvířeckost uprostřed polárního ledu, nadlidství v moderních městech, kde věda a technika vzněcují prométheovské tužby.
Anotace anglicky
Noël Audet’s novel Frontieres ou Tableaux d’Amérique (1995) is inspired by Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition. The composition, shaped in tema con variazioni, serves as a pattern for a north-south course across the Americas (Kuujjuaq, Montreal, Chaplin, New York, Miami, Ciudad de México, Rio de Janeiro) and through the elements determining or illustrating the human condition (ice, wool, earth, fire, water, air, blood). The metaphorical border, which is that of the scandal of death, highlights the disappearing and emerging figures of the human. The desire for immortality and the challenging limits take different appearances: they are infrahuman and almost animal in the midst of polar ice, suprahuman in modern cities where science and technology instigate Promethean ambitions.
Návaznosti
MUNI/A/1094/2018, interní kód MUNázev: Románské jazyky a románské literatury 2019 (Akronym: ROMJAZLIT19)
Investor: Masarykova univerzita, Románské jazyky a románské literatury 2019, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 14:37