Informační systém MU
KYLOUŠEK, Petr. L’infrahumain et le suprahumain dans Frontieres ou Tableaux d’Amérique de Noël Audet (Infrahuman and Suprahuman in Noël Audet’s Frontieres ou Tableaux d’Amérique). In Bartha-Kovács, Katalin; Karul, Róbert; Tureková, Andrea. Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de l'humain. 1st ed. Szeged: JATEPress, 2019. p. 209-218. ISBN 978-963-315-379-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name L’infrahumain et le suprahumain dans Frontieres ou Tableaux d’Amérique de Noël Audet
Name in Czech Podlidské a nadlidské v románě Noëla Audeta Frontieres ou Tableaux d’Amérique
Name (in English) Infrahuman and Suprahuman in Noël Audet’s Frontieres ou Tableaux d’Amérique
Authors KYLOUŠEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Szeged, Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de l'humain, p. 209-218, 10 pp. 2019.
Publisher JATEPress
Other information
Original language French
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Hungary
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00111355
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-963-315-379-6
Keywords (in Czech) quebecký román; Noël Audet; hranive lidství; mizící a vznikající podoby lidství
Keywords in English Quebec novel; Noël Audet; human limits; disappearing and emerging figures of the human
Tags kontrola_RIV, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Changed: 13/2/2020 10:50.
Abstract
Le roman de Noël Audet Frontieres ou Tableaux d’Amérique (1995) se place sous l’égide de Tableaux d’une exposition de Moussorgski. La composition en tema con variazioni sert de canevas a un parcours nord-sud des Amériques (Kuujjuaq, Montréal, Chaplin, New York, Miami, Ciudad de México, Rio de Janeiro) et des éléments déterminant ou illustrant la condition humaine (glace, laine, terre, feu, eau, air, sang). La frontiere, qui est celle du scandale de la mort, permet de mettre en évidence les figures disparaissantes et émergentes de l’humain. Le désir d’immortalité et de dépassement des limites prend des formes différentes : il est infrahumain et quasi animal au milieu des glaces polaires, suprahumain dans les cités modernes ou la science et la technique attisent l’ambition prométhéenne.
Abstract (in Czech)
Román Noëla Audeta Frontieres ou Tableaux d´Amérique (1995) je inspirován Mussorgského Obrázky z výstavy. Kompozice ve tvaru tema con variazioni slouží jako podklad k naraci cesty napříč Amerikami od severu k jihu (Kuujjuaq, Montreal, Chaplin, New York, Miami, Ciudad de México, Rio de Janeiro) a k vylíčení lidských osudů, které jsou konfrontovány pomocí živlů podmiňujících lidský úděl(led, vlna, země, oheň, voda, vzduch, krev). Metaforická hranice krajní meze žití a smrti je zároveň hranicí ztráty či nabytí lidství. Touha po nesmrtelnosti a překonání lidské omezenosti se projevuje různě: podlidství a zvířeckost uprostřed polárního ledu, nadlidství v moderních městech, kde věda a technika vzněcují prométheovské tužby.
Abstract (in English)
Noël Audet’s novel Frontieres ou Tableaux d’Amérique (1995) is inspired by Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition. The composition, shaped in tema con variazioni, serves as a pattern for a north-south course across the Americas (Kuujjuaq, Montreal, Chaplin, New York, Miami, Ciudad de México, Rio de Janeiro) and through the elements determining or illustrating the human condition (ice, wool, earth, fire, water, air, blood). The metaphorical border, which is that of the scandal of death, highlights the disappearing and emerging figures of the human. The desire for immortality and the challenging limits take different appearances: they are infrahuman and almost animal in the midst of polar ice, suprahuman in modern cities where science and technology instigate Promethean ambitions.
Links
MUNI/A/1094/2018, interní kód MUName: Románské jazyky a románské literatury 2019 (Acronym: ROMJAZLIT19)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 8/12/2022 14:05