SVAČINA, Karel. Uncertain eternity, or eternal uncertainty? : The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 186 s. EDIS : Publication series Faculty of Social Studies, Masaryk University, vol. 20. ISBN 978-80-210-9339-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9340-2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Uncertain eternity, or eternal uncertainty? : The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic
Název česky Nejistá věčnost, nebo věčná nejistota? : Spor o hlubinné úložiště vysoce radioaktivního odpadu v České republice
Autoři SVAČINA, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1st ed. Brno, 186 s. EDIS : Publication series Faculty of Social Studies, Masaryk University, vol. 20, 2019.
Nakladatel Masaryk University Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50900 5.9 Other social sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00111416
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-9339-3
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9340-2019
Klíčová slova anglicky geological repository; radioactive waste; uncertainty; Science and Technology Studies; Czech Republic
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 20. 11. 2019 12:36.
Anotace
This book is concerned with the controversy over the plans to construct a deep geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic. Since the 1990s, the state authorities have identified a number of places as potentially suitable for the construction of the repository. However, the plans have met strong opposition from the affected municipalities as well as from local and national NGOs. The controversy has lasted for almost two decades now, and arguably has not progressed much since its origin. This book provides a detailed account of this controversy based on the analysis of interviews with key actors, observations from public meetings and debates, policy documents, technical reports and media articles. With the help of some literature from the field of Science and Technology Studies (STS), the book analyses the controversy in terms of how risk and uncertainty is dealt with in the negotiations. Ultimately, the author suggests that a shift from a risk-based to an uncertainty-based perspective may offer a way out of the negotiation deadlock.
Anotace česky
Tato kniha se zabývá sporem o plány na výstavbu hlubinného úložiště pro vysoce radioaktivní odpad v České republice. Od 90. let státní orgány vytipovaly několik míst, která by pro výstavbu úložiště mohla být vhodná. Záměr se však setkal s trvalým odporem dotčených obcí i neziskových organizací. Spor trvá bezmála dvě desetiletí, a dá se říci, že zatím nedošlo k výraznému posunu. Kniha podrobně rozebírá dotyčný spor na základě analýzy rozhovorů s klíčovými aktéry, pozorování z jednání a debat, vládních dokumentů či technických zpráv. S pomocí literatury vědních studií kniha analyzuje spor z hlediska toho, jak se v něm zachází s nejistotou a rizikem, a argumentuje pro posun z perspektivy založené na riziku směrem k perspektivě založené na nejistotě, jež by mohla pomoci spor odblokovat.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 01:02