SVAČINA, Karel. Uncertain eternity, or eternal uncertainty? : The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2019. 186 pp. EDIS : Publication series Faculty of Social Studies, Masaryk University, vol. 20. ISBN 978-80-210-9339-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9340-2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Uncertain eternity, or eternal uncertainty? : The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic
Name in Czech Nejistá věčnost, nebo věčná nejistota? : Spor o hlubinné úložiště vysoce radioaktivního odpadu v České republice
Authors SVAČINA, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1st ed. Brno, 186 pp. EDIS : Publication series Faculty of Social Studies, Masaryk University, vol. 20, 2019.
Publisher Masaryk University Press
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50900 5.9 Other social sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00111416
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-9339-3
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9340-2019
Keywords in English geological repository; radioactive waste; uncertainty; Science and Technology Studies; Czech Republic
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 20. 11. 2019 12:36.
Abstract
This book is concerned with the controversy over the plans to construct a deep geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic. Since the 1990s, the state authorities have identified a number of places as potentially suitable for the construction of the repository. However, the plans have met strong opposition from the affected municipalities as well as from local and national NGOs. The controversy has lasted for almost two decades now, and arguably has not progressed much since its origin. This book provides a detailed account of this controversy based on the analysis of interviews with key actors, observations from public meetings and debates, policy documents, technical reports and media articles. With the help of some literature from the field of Science and Technology Studies (STS), the book analyses the controversy in terms of how risk and uncertainty is dealt with in the negotiations. Ultimately, the author suggests that a shift from a risk-based to an uncertainty-based perspective may offer a way out of the negotiation deadlock.
Abstract (in Czech)
Tato kniha se zabývá sporem o plány na výstavbu hlubinného úložiště pro vysoce radioaktivní odpad v České republice. Od 90. let státní orgány vytipovaly několik míst, která by pro výstavbu úložiště mohla být vhodná. Záměr se však setkal s trvalým odporem dotčených obcí i neziskových organizací. Spor trvá bezmála dvě desetiletí, a dá se říci, že zatím nedošlo k výraznému posunu. Kniha podrobně rozebírá dotyčný spor na základě analýzy rozhovorů s klíčovými aktéry, pozorování z jednání a debat, vládních dokumentů či technických zpráv. S pomocí literatury vědních studií kniha analyzuje spor z hlediska toho, jak se v něm zachází s nejistotou a rizikem, a argumentuje pro posun z perspektivy založené na riziku směrem k perspektivě založené na nejistotě, jež by mohla pomoci spor odblokovat.
PrintDisplayed: 21. 3. 2023 04:53