Informační systém MU
KOLÁŘOVÁ, Ivana, Hana SVOBODOVÁ, Petra ROZBOŘILOVÁ, Kateřina ŽVAKOVÁ, Hana ŽIŽKOVÁ, Adam VEŘMIŘOVSKÝ, Radim OŠMERA, David KROČA, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Variantnost v onymii a dialektech. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Variantnost v onymii a dialektech
Název česky Variantnost v onymii a dialektech
Název anglicky Variation of the Proper Nouns and in the Dialects
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí), Hana SVOBODOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petra ROZBOŘILOVÁ (203 Česká republika, domácí), Kateřina ŽVAKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Hana ŽIŽKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Adam VEŘMIŘOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Radim OŠMERA (203 Česká republika, domácí), David KROČA (203 Česká republika, domácí), Marek LOLLOK (203 Česká republika, domácí) a Jana Marie TUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/19:00111432
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky onomastika; propria; nominační a komunikační varianty proprií; propria v literatuře; standardizace; dialekty; regionální varianty
Klíčová slova anglicky onomastics; proper nouns; nominative and communicative variants of the proper nouns; proper nouns in the literary texts; standardization; dialects; regional variants
Změnil Změnila: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., učo 2019. Změněno: 9. 3. 2020 21:58.
Anotace
Program konference Variantnost v onymii a dialektech zahrnoval vědecké referáty zabývající se: (a) různými aspekty užívání vlastních jmen a jejich původem; (b) dřívější a současnou situací dialektů. Přední čeští a zahraniční odborníci v onomastice prezentovali výsledky několikaletých výzkumů vlastních jmen (antroponym, toponym, hydronym, chrématonym apod.), jejich užívání v textech různých typů, zabývali se též otázkami standardizace. Pohledy na vlastní jména byly spjaty též s historií regionů, popř. s jazykovou situací regionů. Příspěvky z dialektologie sledovali jak současnou situaci, tak např. dialektismy ve významných historických památkách. V řadě referátů nebyly otázky onomastiky a dialektologie odděleny a autoři ukázaly vliv dialektů na formování podob vlastních jmen.
Anotace anglicky
The conference included proceeding papers of the: (a) various aspects of proper nouns such as are used in various spheres of communication; (b) dialects formerly and in the present days. Czech and foreign experts in the onomastics presented results of their long-standing research of the personal names, of the place names, of the names of the rivers or lakes, of the names of various products, some of them dealt with the standardization of the proper nouns, almost of the place names. The research of the proper nouns was connected to the history of the regions or with the language situation of the regions, too. The papers of the dialectology dealt with the contemporary situation of the dialects or with the use of the vernacular words in the historical literary texts, too. The theme of dialects and of the proper nouns were not separated, some authors proved the influence of the dialects to the forming of proper nouns.
Zobrazeno: 6. 6. 2023 11:55