LOKŠOVÁ, Terezie, Lucie GALČANOVÁ and Veronika MIKULOVÁ. Pionýři rozvoje? Rezidenční suburbanizace očima starostů a starostek na Brněnsku v dlouhodobé perspektivě (Pioneers of development? Residential suburbanization through the eyes of mayors in the Brno region in the long run). In MĚSTA BUDOUCNOSTI: 7. brněnská konference urbánních studií. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pionýři rozvoje? Rezidenční suburbanizace očima starostů a starostek na Brněnsku v dlouhodobé perspektivě
Name (in English) Pioneers of development? Residential suburbanization through the eyes of mayors in the Brno region in the long run
Authors LOKŠOVÁ, Terezie (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lucie GALČANOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Veronika MIKULOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition MĚSTA BUDOUCNOSTI: 7. brněnská konference urbánních studií, 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50401 Sociology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00111452
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) suburbanizace; bydlení; governance; hranice odpovědnosti
Keywords in English suburbanisaton; housing; governance; boundaries of responsibility
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048. Changed: 10. 12. 2019 11:53.
Abstract
Suburbánní rezidenční výstavba znamenala pro české obce řadu nových výzev. Z povětšinou málo řízeného procesu v prvních desetiletích po roce 1989 je nyní situace alespoň částečně kontrolovaná územními plány a jinými regulacemi, došlo k ukončení pozemkových restitucí, na mnoha místech již téměř “není kde stavět”. Sociologický výzkum prováděný v letech 2006-2012 v podobě polostrukturovaných rozhovorů se starosty a starostkami obcí v okolí Brna a v jeho okrajových městských částech ukázal, jak vidí svoji roli ve vývoji obce, jak skrze vztah k obecnímu a soukromému majetku definují hranice své zodpovědnosti a (ne)legitimitu představ a požadavků nových obyvatel. Návratný výzkum po deseti letech sleduje, co suburbanizace pro obecní správu nyní znamená, jak definují svoji roli a jak interpretují její současný vývoj a stav. Jedním ze silných obrazů je role obcí coby “pionýrů”. Metafora poukazuje jak na jejich “osamocenost” v rámci relativně turbulentního procesu výstavby, proměny majetkových vztahů a vyjednávání s developery, definování zájmů obce a budování infrastruktury. Přes relativní zpomalení procesu reprezentovaného spíše metaforou “správcovství” (péčí o vybudovanou infrastrukturu, udržováním smíru a malého tempa změn) zůstává patrné napětí mezi dalšími požadavky na výstavbu a snahami o zachování statu quo či alespoň mírného tempa změn. Reflexe hranic odpovědnosti obcí pak ukazuje na internalizaci vyššího, relativně homogenního sociálního statusu lokalit a rezignaci na sociálně orientované role obce či městské části.
Abstract (in English)
The presentation discussed results from the second wave of qualitative research conducted in Brno suburban areas, focusing on how the mayors of villages and urban districts interpret their development and the role of the local governance in the process of residential suburbanisation. We use the metaphor of the "pioneers of development" in order to grasp their "loneliness" in the process, their dominant narrative of stewardship role and the narrative definition of the boundaries of their responsibility and power.
Links
MUNI/A/1505/2018, interní kód MUName: Teoretická a empirická reflexe vývoje sociální struktury moderní české společnosti (Acronym: TEREF)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 4. 10. 2022 11:52