SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ and Dominik HUSÁR. Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou (Dance exercise activities for healthy seniors and seniors with mild cognitive impairment). Brno: Tribun EU s.r.o., 2019. 92 pp. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou
Name (in English) Dance exercise activities for healthy seniors and seniors with mild cognitive impairment
Authors SVOBODOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Roman GRMELA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Alena SKOTÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavlína VACULÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin SEBERA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Sylvie KROPÁČOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana SKLENAŘÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Gabriela CHYTILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lucie SOVADINOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Dominik HUSÁR (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Brno, 92 pp. ahddasd, 2019.
Publisher Tribun EU s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30306 Sport and fitness sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14510/19:00108543
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-263-1521-6
Keywords (in Czech) senior; stárnutí; tanec; funkční zdatnost; kvalita života
Keywords in English senior; aging; dance; functional fitness; quality of life
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Alena Marečková, učo 106697. Changed: 27/3/2020 11:46.
Abstract
Demografické změny v mnoha zemích vedly ke zvýšení podílu starších osob ve společnosti, což má za následek specifické zdravotní problémy. S procesem stárnutí stoupá počet lidí s Alzheimerovou chorobou, která je jednou z hlavních příčin demence. Tato skutečnost následně ovlivňuje rozsah soběstačnosti, a tak významně snižuje kvalitu života seniorů trpících touto nemocí. Jedním z možných způsobů zpomalení procesu stárnutí může být fyzická aktivita, v našem případě šestiměsíční intervenční tanečně-pohybový program. Celkové výsledky funkčních testů a testu rovnováhy ukazují, že aplikovaný intervenční tanečně-pohybový program měl pozitivní vliv na vybrané parametry funkční zdatnosti u zdravých seniorů a seniorů s mírnou kognitivní poruchou.
Abstract (in English)
Demographic change in a lot of countries produced an increase in the proportion of older adults in society, resulting in specific healthcare challenges. With the aging process, the number of people with Alzheimer's disease, which is one of the leading causes of dementia, is going up. This fact consequently affects the extent of self-sufficiency and thus significantly reduces the quality of life of the elderly suffering from this disease. One of the possible means of slowing the aging process may be physical activity, in our case, a 6-month dance-exercise intervention program. The overall results of functional fitness tests and stability show, the applied dance-exercise intervention program had a positive effect on functional fitness on the chosen parameters in healthy seniors and seniors with mild cognitive impairment.
Links
NV15-33854A, research and development projectName: Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou
PrintDisplayed: 6/2/2023 15:05