OŠMERA, Radim. České palatály ve vietnamském provedení. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název České palatály ve vietnamském provedení
Název anglicky Czech palatals in Vietnamese design
Autoři OŠMERA, Radim (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky čeština pro cizince; čeština pro nerodilé mluvčí; fonetika; fonologie; výslovnost; zvuková stránka jazyka; nerodilý mluvčí
Klíčová slova anglicky czech for foriegners; phonetics
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Radim Ošmera, učo 75006. Změněno: 28. 2. 2020 13:45.
Anotace
Příspěvek se zaměřil na problém výslovnosti českých palatál, konkrétně na palatálu ď. Představil možnosti foneticko-fonologického výzkumu pomocí srovnávací fonologie a analýzy pomocí spektrogramu.
Anotace anglicky
The paper focused on the problem of pronunciation of Czech palatals, specifically the palatal of Ď. He introduced the possibilities of phonetic-phonological research using comparative phonology and spectrogram analysis.
Návaznosti
MUNI/A/1116/2018, interní kód MUNázev: Jazyková a literární komunikace II.
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2020 20:30