ZAPLETALOVÁ, Dana. Rajhradské Adovo martyrologium a jeho historický kontext. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 2019, roč. 89, č. 3, s. 237-251. ISSN 0037-6736.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rajhradské Adovo martyrologium a jeho historický kontext.
Název česky Rajhradské Adovo martyrologium a jeho historický kontext.
Název anglicky Martyrologium Adonis from the Benedictine Library in Rajhrad and its Historical Context.
Autoři ZAPLETALOVÁ, Dana.
Vydání Slavia : časopis pro slovanskou filologii, Praha, Euroslavica, 2019, 0037-6736.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky monasticismus, benediktini, kodikologie hagiografie, písemná kultura, hudební kultura, cyrilice, vzdělanost, raný středověk, české země
Klíčová slova anglicky monasticism, Benedictines, codicology of hagiography, written culture, musical culture, Cyrillic script, education, Early Middle Ages, Czech lands
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Změněno: 6. 12. 2019 17:28.
Anotace
Článek se zabývá hodnocením kodexu R 388 Knihovny benediktinů v Rajhradě z kulturně-historického hlediska. Kodex se skládá ze starší latinské složky cizího původu, obsahující převážně Adovo martyrologium, a z mladší složky převážně bohemikálního původu. Tu tvoří jednak texty latinské psané karolinskou minuskulou, jednak texty církevněslovanské psané cyrilicí. Některé z textů jsou opatřeny neumovou notací. Kodex byl v 11. století bezpečně přítomen v břevnovském klášteře. Není tedy vyloučeno, že se jedná o doklad nejstarší knižní výbavy tohoto konventu a zároveň i dar biskupa Vojtěcha.
Anotace anglicky
Codex R 388, preserved in the library of the Benedictine monastery in Rajhrad, in which especially Martyrologium Adonis is recorded, is of foreign origin. However, it contains numerous Bohemical additions, namely Latin ones written in Carolingian minuscule and Church Slavonic ones written in the Cyrillic script. D. Havel has recently managed to attribute the Latin Bohemical component to the Břevnov scribal workshop of the second half of the 11th century. The same pertains to entries in the Cyrillic script which was only sporadically used in the Czech lands. The codex also contains neume notation which, when compared with other Bohemian notated codices, points to a musical culture very similar to that flourishing in our Benedictine monasteries. Thanks to the legend of Saint Gorgonius, which is preserved in an early medieval codex from the former Metternich library in Kynžvart, we know that Saint Adalbert of Prague already worked with the text of Martyrologium Adonis. With regard to the South European style of treating the parchment, it cannot be ruled out that codex R 388 might be his personal acquisition and therefore a real touch relic of our national martyr. At the same time, it is also one of the few pieces of evidence for the earliest book collections of Czech church institutions and probably directly the Břevnov monastery.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
01_Zapletalova.pdf   Verze souboru Zapletalová, D. 6. 12. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1588540/01_Zapletalova.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1588540/01_Zapletalova.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1588540/01_Zapletalova.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1588540/01_Zapletalova.pdf?info
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 15:51

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Atributy
 

01_Zapletalova.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1588540/01_Zapletalova.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1588540/01_Zapletalova.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
191,3 KB
Hash md5
aeb3af4db6fe68fefddf6410244cf314
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 15:51

01_Zapletalova.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1588540/01_Zapletalova.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1588540/01_Zapletalova.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
63 KB
Hash md5
e20a79d829fe0f2c4904da36e54413b1
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 15:54
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 11. 2022 07:34