Informační systém MU
ZAPLETALOVÁ, Dana. Rajhradské Adovo martyrologium a jeho historický kontext. (Martyrologium Adonis from the Benedictine Library in Rajhrad and its Historical Context.). Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 2019, vol. 89, No 3, p. 237-251. ISSN 0037-6736.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rajhradské Adovo martyrologium a jeho historický kontext.
Name in Czech Rajhradské Adovo martyrologium a jeho historický kontext.
Name (in English) Martyrologium Adonis from the Benedictine Library in Rajhrad and its Historical Context.
Authors ZAPLETALOVÁ, Dana.
Edition Slavia : časopis pro slovanskou filologii, Praha, Euroslavica, 2019, 0037-6736.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) monasticismus, benediktini, kodikologie hagiografie, písemná kultura, hudební kultura, cyrilice, vzdělanost, raný středověk, české země
Keywords in English monasticism, Benedictines, codicology of hagiography, written culture, musical culture, Cyrillic script, education, Early Middle Ages, Czech lands
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Changed: 6/12/2019 17:28.
Abstract
Článek se zabývá hodnocením kodexu R 388 Knihovny benediktinů v Rajhradě z kulturně-historického hlediska. Kodex se skládá ze starší latinské složky cizího původu, obsahující převážně Adovo martyrologium, a z mladší složky převážně bohemikálního původu. Tu tvoří jednak texty latinské psané karolinskou minuskulou, jednak texty církevněslovanské psané cyrilicí. Některé z textů jsou opatřeny neumovou notací. Kodex byl v 11. století bezpečně přítomen v břevnovském klášteře. Není tedy vyloučeno, že se jedná o doklad nejstarší knižní výbavy tohoto konventu a zároveň i dar biskupa Vojtěcha.
Abstract (in English)
Codex R 388, preserved in the library of the Benedictine monastery in Rajhrad, in which especially Martyrologium Adonis is recorded, is of foreign origin. However, it contains numerous Bohemical additions, namely Latin ones written in Carolingian minuscule and Church Slavonic ones written in the Cyrillic script. D. Havel has recently managed to attribute the Latin Bohemical component to the Břevnov scribal workshop of the second half of the 11th century. The same pertains to entries in the Cyrillic script which was only sporadically used in the Czech lands. The codex also contains neume notation which, when compared with other Bohemian notated codices, points to a musical culture very similar to that flourishing in our Benedictine monasteries. Thanks to the legend of Saint Gorgonius, which is preserved in an early medieval codex from the former Metternich library in Kynžvart, we know that Saint Adalbert of Prague already worked with the text of Martyrologium Adonis. With regard to the South European style of treating the parchment, it cannot be ruled out that codex R 388 might be his personal acquisition and therefore a real touch relic of our national martyr. At the same time, it is also one of the few pieces of evidence for the earliest book collections of Czech church institutions and probably directly the Břevnov monastery.
Displayed: 29/9/2022 01:25