ROUBAL, Jan. Theory of change in Gestalt therapy clinical work. In Francesetti, Gianni; Kerry-Reed, Elisabeth a Vázquez Bandín, Carmen. Obsessive-compulsive experiences : a Gestalt therapy perspective. Madrid: Los Libros del CTP, 2019. s. 9-20. ISBN 978-84-946272-5-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Theory of change in Gestalt therapy clinical work
Autoři ROUBAL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Madrid, Obsessive-compulsive experiences : a Gestalt therapy perspective, od s. 9-20, 12 s. 2019.
Nakladatel Los Libros del CTP
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00111615
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-84-946272-5-5
Klíčová slova česky gestalt terapie; proces změny; teorie pole; dialogický princip; psychopatologie
Klíčová slova anglicky Gestalt therapy; process of change; field theory; dialogical principle; psychopathology
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 16. 12. 2019 11:13.
Anotace
Our understanding depends from where we observe the process of change in psychotherapy, on the perspective we apply. In Gestalt therapy, there are basically three perspectives we can use: personal perspective, dialogical perspective and field theory perspective. Each of them provides us with another kind of understanding and offers us different kinds of guidelines. In the text, answers from the three different perspectives are offered to these questions: What is changing? How can we understand psychopathological symptoms? What kind of change do we aim for in therapy. How can a therapist support the change? What can be a specific supportive third party for therapists? A special attention is paid to the application of the field theory perspective as the essential and developing paradigm in concontemporary Gestalt therapy.
Anotace česky
Porozumění procesu změnu v psychoterapii závisí na perspektivě, ze které tento proces sledujeme. V gestalt terapii se používají tři základní perspektivy: osobní, dialogická a teorie pole. Každá z nich poskytuje jiný způsob porozumění a nabízí jiný druh vodítek. Text nabízí odpovědi na následující otázky: Co se mění? Jak můžeme rozumět psychopatologickým symptomům? K jaké změně v psychoterapii směřujeme? Jak může terapeut tuto změnu podpořit? Co může být podpůrná třetí strana pro terapeuta? Zvláštní pozornost je věnována aplikace perspektivy teorie pole jako zásadnímu a rozvíjejícímu se paradigmatu v současné gestalt terapii.
VytisknoutZobrazeno: 3. 10. 2022 10:40