COLLETT, Dominika, Radim POLČÁK, Michal ŠALOMOUN and Terezie VOJTÍŠKOVÁ. Value Gap. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 52 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Value Gap
Authors COLLETT, Dominika, Radim POLČÁK, Michal ŠALOMOUN and Terezie VOJTÍŠKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 52 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Changed by Changed by: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 9. 12. 2019 11:19.
Links
TL01000306, research and development projectName: Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM
Investor: Technology Agency of the Czech Republic, ÉTA
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Value_Gap.pdf Licence Creative Commons  File version Farkašová, B. 9. 12. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1589336/Value_Gap.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1589336/Value_Gap.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1589336/Value_Gap.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1589336/Value_Gap.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 9. 12. 2019 10:39, Bc. Blanka Farkašová

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177
  • a concrete person Mgr. Terezie Vojtíšková, učo 425528
  • a concrete person Mgr. Dominika Collett, učo 462267
  • a concrete person JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., učo 7843
  • a concrete person Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Attributes
 

Value_Gap.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1589336/Value_Gap.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1589336/Value_Gap.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
701,4 KB
Hash md5
2d0a64f3bb7d764d0e1ce263de35bd3e
Uploaded/Created
Mon 9. 12. 2019 10:39

Value_Gap.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1589336/Value_Gap.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1589336/Value_Gap.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
207,9 KB
Hash md5
09e5df6e85f79ac56c30590b7c161e02
Uploaded/Created
Mon 9. 12. 2019 10:42
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 23. 9. 2021 01:06