KLIMENTOVÁ, Anežka. Die Schönheit als Analogie zur Liebe? Darstellung der Liebe in dem Roman Hugo. Tragödie eines Knaben (Beauty as the Analogy of Love? Representation of love in the novel Hugo. Tragödie eines Knaben). 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Die Schönheit als Analogie zur Liebe? Darstellung der Liebe in dem Roman Hugo. Tragödie eines Knaben
Name in Czech Krása jako analogie Lásky? Zpodobnění lásky v Románu Hugo. Tragödie eines Knaben
Name (in English) Beauty as the Analogy of Love? Representation of love in the novel Hugo. Tragödie eines Knaben
Authors KLIMENTOVÁ, Anežka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2019.
Other information
Original language German
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00111619
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Ludwig Winder; Hugo; krása; ošklivost; láska; tělesnost; morálka
Keywords in English Ludwig Winder; Hugo; beauty; hideousness; love; carnality; moral
Changed by Changed by: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D., učo 10978. Changed: 5/1/2020 01:39.
Abstract
Körperliche und erotische Züge in dem Roman von Ludwig Winder im Gegensatz zu den gesellschaftlichen Konventionen.
Abstract (in Czech)
Motivy erotiky a tělesnosti v románu Ludwiga Windera v kontrastu s dobovými společenskými konvencemi.
Abstract (in English)
The motives of love and carnality in the novel by Ludwig Winder in in contradiction to social conventions.
Links
MUNI/A/1100/2018, interní kód MUName: Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury se zahrnutím česko-německé problematiky a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 3/10/2022 04:50