KOSTEČKA, Jan. Sborový zpěv a řízení sboru. 2, Výbor ze sborové tvorby. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1972. 248 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sborový zpěv a řízení sboru. 2, Výbor ze sborové tvorby
Authors KOSTEČKA, Jan.
Edition 1. vyd. Brno, 248 s. 1972.
Publisher UJEP Brno
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:08.
PrintDisplayed: 27/5/2022 15:36