ALAJBEG, Ante, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Michal VÁGNER. Arheološka istraživanja na Otresu 2017. i 2018. godine. Starohrvatska prosvjeta. Split, 2019, roč. 46, č. 2019, s. 189-204. ISSN 0351-4536.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Arheološka istraživanja na Otresu 2017. i 2018. godine
Název česky Archeologické výzkumy na Otresu v letech 2017 a 2018
Autoři ALAJBEG, Ante, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Michal VÁGNER.
Vydání Starohrvatska prosvjeta, Split, 2019, 0351-4536.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Chorvatsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Otres - Kostel; Ostrovické pole; pozdní antika; zemědělská architektura pozdní antiky
Klíčová slova anglicky Otres – Crkvina; Ostrovičko polje; late antiquity; late antique rural architecture
Štítky Archaeology, Late Roman Period, Otres, rivok, settlement
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Kamila Vlčková, učo 237349. Změněno: 26. 3. 2020 20:01.
Anotace
Ovo izvješće prikazuje rezultate dviju posljednjih istraživačkih kampanja na lokalitetu Otres - Crkvina u Ostrovičkom polju. U prvoj kampanji, provedenoj 2017. godine, teren je u potpunosti saniran i stvorene su pretpostavke za nastavak sustavnih istraživanja. Sljedeće su godine radovi bili usredotočeni na sjeverni dio lokaliteta, na kojemu se nalazi otprije poznati sklop arhitekture. Utvrđeno je da je lokalitet znatno prostraniji nego što je do sada bilo poznato. Istražene prostorije potvrđuju da je građevina nastala između 330. i 410. godine te da je bila korištena za skladištenje poljodjelskih proizvoda. Preliminarni rezultati ukazuju da ljudska aktivnost na istraženom prostoru prestaje između 530. i 599. godine. U tijeku je nastavak istraživanja.
Anotace česky
Tato zpráva představuje výsledky dvou posledních výzkumných kampaní v lokalitě Otres - Crkvina v Ostrovičko polje. Během první kampaně v roce 2017 byla lokalita kompletně sanována a vytvořeny předpoklady pro další systematický výzkum. Další rok byly práce zaměřeny na severní část areálu s již známým architektonickým komplexem. Bylo zjištěno, že stavba je výrazně větší, než je dosud známo. Zkoumané místnosti potvrzují, že struktura byla vytvořena mezi lety 330 a 410 a byla využívána ke skladování zemědělských produktů. Předběžné výsledky naznačují, že lidská aktivita ve sledované oblasti přestala mezi lety 530 a 599 nl. V současné době probíhá další šetření.
Návaznosti
MUNI/A/0930/2018, interní kód MUNázev: Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII
Investor: Masarykova univerzita, Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 20:05