KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Kateřina LOJDOVÁ. Reforma kurikula pedagogicko-psychologického modulu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity: Hledání kvality v éře masifikace. Pedagogika, 2019, roč. 69, č. 3, s. 293-315. ISSN 0031-3815.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reforma kurikula pedagogicko-psychologického modulu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity: Hledání kvality v éře masifikace
Název anglicky Curriculum Reform of the Educational Psychology Module at the Faculty of Education, Masaryk University: Th e search for quality in the era of massifi cation
Autoři KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Kateřina LOJDOVÁ.
Vydání Pedagogika, 2019, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kvalita výuky; pedagogická propedeutika; reforma kurikula; vysokoškolská výuka; vzdělávání učitelů; studenti učitelství
Klíčová slova anglicky quality of teaching; pedagogical propaedeutics; curriculum reform; university teaching; teacher education; students of teaching
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 12. 12. 2019 19:01.
Anotace
Příspěvek mapuje reformu pedagogicko-psychologického modulu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, který je podstatnou součástí učitelských studijních programů. Představuje východiska, postupně se měnící strukturální podmínky a hlavní dilemata, která provázela jeho tvorbu. Na jejich základě se zaměřuje na principy kvality vysokoškolské výuky a jejich evaluaci. Proces reformy kriticky zasazuje do souvislostí vysokoškolského vzdělávání v éře masifi kace. V neposlední řadě text přináší osobní refl exe autorek podílejících se na reformě kurikula pedagogicko-psychologického modulu.
Anotace anglicky
Th e article traces the reform of the educational psychology module at the Faculty of Education, Masaryk University, which is a basic component of degree programmes for future teachers. It presents the starting-points, the progressively changing structural conditions and above all the dilemmas of the evolution of the module. On this basis it focuses on the principles of quality of university education and their evaluation. It sets the process of reform in the frame of university education in the era of massification. Last but not least, the text presents the personal reflection of the author, who has been participating in the reform of the curriculum of the educational psychological module.
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2020 01:09