PRŮCHA, Petr and Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo (Public Building Law). 2., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 pp. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Veřejné stavební právo
Name in Czech Veřejné stavební právo
Name (in English) Public Building Law
Authors PRŮCHA, Petr and Alena KLIKOVÁ.
Edition 2., aktualizované vyd. Brno, 189 pp. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547, 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-9362-1
Keywords (in Czech) stavební zákon, územní plánování, stavební povolení, kolaudace, užívání staveb
Keywords in English building law, land-use planning, building permit, approval-use of buildings
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 13/12/2019 14:33.
Abstract
Publikace je věnována otázkám a právní úpravě veřejného stavebního práva se zaměřením na právní úpravu stavebního zákona a souvisejících předpisů. Předkládaná publikace je určena pro studenty bakalářského, magisterského navazujícího a magisterského studia.
Abstract (in English)
The publication deals with aspects and legal regulation of Public Construction Law. It is focused on the legal regulation in the Building Act and following regulations. The publication is intended for the Bachelor‘s degree students, Follow up Master‘s degree students and Master‘s degree students.
PrintDisplayed: 17/4/2021 00:31