SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK and Mirko ČERNÁK. Fast large-area precleaning and activation of float soda-lime glass using non-thermal plasma at atmospheric pressure. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fast large-area precleaning and activation of float soda-lime glass using non-thermal plasma at atmospheric pressure
Name in Czech Rychlé velkoplošní předčištění a aktivace plaveného sodnovápenatého skla pomocí neizotermické plazmy za atmosferického tlaku
Authors SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK and Mirko ČERNÁK.
Edition 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts, 2019.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-9487-1
Keywords (in Czech) plavené sodnovápenaté sklo, plazmová tryska, klouzavý oblouk, DCSBD, multidutinový SDBD, bezkontaktní vedení, laminované bezpečnostní sklo
Keywords in English float soda-lime glass, plasma beam, gliding arc, DCSBD, multihollow SDBD, contactless leading, laminated safety glass
Tags DCSBD, in-line, laminated safety glass, large-area
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Slavomír Sihelník, učo 408567. Changed: 17/12/2019 11:39.
Abstract
The oral contribution reported on a study of float soda-lime glass pretreatment using non-thermal atmospheric pressure plasma sources with focus on industrial coating, printing and layering processes. The scientific analyses and the mechanical tests of DCSBD plasma-treated glass manifested significant laminated safety glass improvement and suitability of the DCSBD system for fast large-area in-line production under factory conditions.
Abstract (in Czech)
Ústní příspěvek referoval o studii předúpravy plaveného sodnovápenatého skla s využitím zdrojů neizotermického plazmatu za atmosférického tlaku se zaměřením na procesy průmyslového lakování, tisku a vrstvení. Vědecké analýzy a mechanické zkoušky skla ošetřeného DCSBD plazmou prokázaly významné zlepšení vrstveného bezpečnostního skla a vhodnost systému DCSBD pro rychlou velkoplošnou in-line výrobu v továrních podmínkách.
Links
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_053/0007132, interní kód MUName: Alternativní metody zpracování skla využívající plazmatu generovaného za atmosférického tlaku (Acronym: Glareal Coat)
Investor: Ministry of Industry and Trade of the CR
LO1411, research and development projectName: Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (Acronym: CEPLANT plus)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 30/1/2023 02:22