POTĚŠIL, Lukáš and Stanislav SEDLÁČEK. Minulost, přítomnost a budoucnost českého správního soudnictví (Past, Present and Future of Administrative Justice in the Czech Republic). In Soňa Skulová, Alena Kliková, David Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2019. p. 105-112. ISBN 978-80-210-9360-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Minulost, přítomnost a budoucnost českého správního soudnictví
Name in Czech Minulost, přítomnost a budoucnost českého správního soudnictví
Name (in English) Past, Present and Future of Administrative Justice in the Czech Republic
Authors POTĚŠIL, Lukáš and Stanislav SEDLÁČEK.
Edition Brno, Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. p. 105-112, 8 pp. 2019.
Publisher Masarykova Univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-9360-7
Keywords (in Czech) správní soudnictví
Keywords in English Administrative Justice
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., učo 61256. Changed: 17/12/2019 13:21.
Abstract
Příspěvek se zaměřuje na minulost, současnost a budoucnost správního soudnictví v České republice.
Abstract (in English)
The paper focuses on the past, present and future of administrative justice in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 21/1/2022 08:58