ŠIRKA, Pavel, Zuzana PLESKOVÁ, Marta MÚTŇANOVÁ a Marko S. SABOVLJEVIĆ. On the Distribution of Rare Moss Helodium blandowii in Slovakia, with Some Remarks on Its Ecology and Conservation. Herzogia. Halle, Germany: BLAM E V, 2018, roč. 31, č. 2, s. 798-806. ISSN 0018-0971. doi:10.13158/heia.31.2.2018.798.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název On the Distribution of Rare Moss Helodium blandowii in Slovakia, with Some Remarks on Its Ecology and Conservation
Název česky Pár poznámek k rozšíření, ekologii a ochraně vzácneho mechu Helodium blandowii na Slovensku
Autoři ŠIRKA, Pavel (703 Slovensko), Zuzana PLESKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Marta MÚTŇANOVÁ (703 Slovensko) a Marko S. SABOVLJEVIĆ.
Vydání Herzogia, Halle, Germany, BLAM E V, 2018, 0018-0971.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10618 Ecology
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Three new populations have been found in Slovakia. According to these new records, it seems this European red-list candidate and glacial relict expresses some interesting ecological features, such as toxic metal tolerance.
Impakt faktor Impact factor: 1.030
Kód RIV RIV/00216224:14310/18:00111760
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.13158/heia.31.2.2018.798
UT WoS 000464922100006
Klíčová slova česky mechorosty; glaciální relikt; IUCN kategorie ochrany; červený seznam;
Klíčová slova anglicky Bryophytes; glacial relict; IUCN assessment; red list;
Štítky glaciální relikt, Helodium blandowii, IUCN, mechorosty, červený seznam
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Plesková, učo 106141. Změněno: 19. 12. 2019 14:00.
Anotace
The distribution of rare and threatened pleurocarpous moss Helodium blandowii in Slovakia has been studied. Three new populations have been found in Slovakia. According to these new records, it seems this European red-list candidate and glacial relict expresses some interesting ecological features, such as toxic metal tolerance. We revised its conservation status according to new distributional data, identified potential threats and suggested conservation measures.
Anotace česky
Studovali jsme rozšíření vzácného pleurokarpního mechu Helodium blandowii na Slovensku. V nedávné době byli nalezeny tři nové populace tohoto druhu. Díky těmto nálezům jsme revidovali některé ekologické nároky - zejména toleranci k těžkým kovům - tohoto glaciální reliktu a druhu zařazeného na červený seznam ohrožených druhů Evropy. Revidovali jsme jeho dosavadní status ochrany dle všech dostupných údajů o rozšíření, identifikovali jsme potenciální hrozby a navrhli ochranné opatření.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 00:58