ŠIRKA, Pavel, Zuzana PLESKOVÁ, Marta MÚTŇANOVÁ and Marko S. SABOVLJEVIĆ. On the Distribution of Rare Moss Helodium blandowii in Slovakia, with Some Remarks on Its Ecology and Conservation. Herzogia. Halle, Germany: BLAM E V, 2018, vol. 31, No 2, p. 798-806. ISSN 0018-0971. doi:10.13158/heia.31.2.2018.798.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name On the Distribution of Rare Moss Helodium blandowii in Slovakia, with Some Remarks on Its Ecology and Conservation
Name in Czech Pár poznámek k rozšíření, ekologii a ochraně vzácneho mechu Helodium blandowii na Slovensku
Authors ŠIRKA, Pavel (703 Slovakia), Zuzana PLESKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Marta MÚTŇANOVÁ (703 Slovakia) and Marko S. SABOVLJEVIĆ.
Edition Herzogia, Halle, Germany, BLAM E V, 2018, 0018-0971.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10618 Ecology
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Three new populations have been found in Slovakia. According to these new records, it seems this European red-list candidate and glacial relict expresses some interesting ecological features, such as toxic metal tolerance.
Impact factor Impact factor: 1.030
RIV identification code RIV/00216224:14310/18:00111760
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.13158/heia.31.2.2018.798
UT WoS 000464922100006
Keywords (in Czech) mechorosty; glaciální relikt; IUCN kategorie ochrany; červený seznam;
Keywords in English Bryophytes; glacial relict; IUCN assessment; red list;
Tags glaciální relikt, Helodium blandowii, IUCN, mechorosty, červený seznam
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Zuzana Plesková, učo 106141. Changed: 19. 12. 2019 14:00.
Abstract
The distribution of rare and threatened pleurocarpous moss Helodium blandowii in Slovakia has been studied. Three new populations have been found in Slovakia. According to these new records, it seems this European red-list candidate and glacial relict expresses some interesting ecological features, such as toxic metal tolerance. We revised its conservation status according to new distributional data, identified potential threats and suggested conservation measures.
Abstract (in Czech)
Studovali jsme rozšíření vzácného pleurokarpního mechu Helodium blandowii na Slovensku. V nedávné době byli nalezeny tři nové populace tohoto druhu. Díky těmto nálezům jsme revidovali některé ekologické nároky - zejména toleranci k těžkým kovům - tohoto glaciální reliktu a druhu zařazeného na červený seznam ohrožených druhů Evropy. Revidovali jsme jeho dosavadní status ochrany dle všech dostupných údajů o rozšíření, identifikovali jsme potenciální hrozby a navrhli ochranné opatření.
PrintDisplayed: 29. 6. 2022 02:12