ŽIDEK, Dominik. Role dotčených orgánů v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. In HANÁK, Jakub; KLIKOVÁ, Alena; PRŮCHOVÁ, Ivana; JANOVEC, Michal (eds.). COFOLA 2019 - Část VII. Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, svazek č. 665., 2019. s. 142-157. ISBN 978-80-210-9421-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Role dotčených orgánů v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Název česky Role dotčených orgánů v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Název anglicky The role of the authorities concerned in the peaceful uses of nuclear energy and ionizing radiation
Autoři ŽIDEK, Dominik.
Vydání 1. vydání. Brno, COFOLA 2019 - Část VII. Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy, od s. 142-157, 16 s. 2019.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, svazek č. 665.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-9421-5
Klíčová slova česky dotčený orgán; atomový zákon; stavební zákon; Státní úřad pro jadernou bezpečnost; posuzování vlivů na životní prostředí; jaderné zařízení; radioaktivní odpad; povolení; závazné stanovisko
Klíčová slova anglicky the authority concerned; atomic law; building law; The State Office for Nuclear Safety; environmental impact assessment; nuclear equipment; radioactive waste; authorization; binding opinion
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Dominik Židek, Ph.D., učo 325979. Změněno: 18. 12. 2019 15:18.
Anotace
Příspěvek se zabývá zkoumáním charakteristiky dotčených orgánů a významem činnosti dotčených orgánů (včetně forem jejich činnosti) při procesních postupech podle atomového zákona, a to zejména ve vztahu k procesním postupům veřejného stavebního práva podle stavebního zákona a podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to pro veškeré povolovací režimy týkající se jaderného zařízení a souvisejících zařízení (a staveb) pro mírové účely a také ve vztahu k pozemkům, na kterých by bylo možno umístit uzavřené úložiště radioaktivního odpadu.
Anotace anglicky
The contribution deals with the role of the authorities concerned in the peaceful uses of nuclear energy and ionizing radiation.
Návaznosti
MUNI/B/1268/2018, interní kód MUNázev: COFOLA 2019 (Akronym: COFOLA 2019)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
cofola2019-07.pdf   Verze souboru Židek, D. 18. 12. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1593896/cofola2019-07.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1593896/cofola2019-07.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1593896/cofola2019-07.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1593896/cofola2019-07.pdf?info
Vloženo
St 18. 12. 2019 15:18, JUDr. Dominik Židek, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. Dominik Židek, Ph.D., učo 325979
Atributy
 

cofola2019-07.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1593896/cofola2019-07.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1593896/cofola2019-07.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
959,7 KB
Hash md5
29fdc24a5406253b8dc992349acb3293
Vloženo
St 18. 12. 2019 15:18

cofola2019-07.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1593896/cofola2019-07.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1593896/cofola2019-07.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
395,8 KB
Hash md5
ca30e473718cb6cb3ae5fa974eaf95f9
Vloženo
St 18. 12. 2019 15:26
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 15. 6. 2021 16:30