ŽIDEK, Dominik. Role dotčených orgánů v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření (The role of the authorities concerned in the peaceful uses of nuclear energy and ionizing radiation). In Hanák, Jakub; Kliková, Alena; Průchová, Ivana; Janivec, Michal (eds.). Cofola 2019 - Část VII. Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, svazek č. 665., 2019. p. 142-157. ISBN 978-80-210-9421-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Role dotčených orgánů v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Name in Czech Role dotčených orgánů v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Name (in English) The role of the authorities concerned in the peaceful uses of nuclear energy and ionizing radiation
Authors ŽIDEK, Dominik (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Cofola 2019 - Část VII. Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy, p. 142-157, 16 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, svazek č. 665.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Open access sborníku
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00120525
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-9421-5
Keywords (in Czech) dotčený orgán; atomový zákon; stavební zákon; Státní úřad pro jadernou bezpečnost; posuzování vlivů na životní prostředí; jaderné zařízení; radioaktivní odpad; povolení; závazné stanovisko
Keywords in English the authority concerned; atomic law; building law; The State Office for Nuclear Safety; environmental impact assessment; nuclear equipment; radioactive waste; authorization; binding opinion
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 22. 3. 2022 18:48.
Abstract
Příspěvek se zabývá zkoumáním charakteristiky dotčených orgánů a významem činnosti dotčených orgánů (včetně forem jejich činnosti) při procesních postupech podle atomového zákona, a to zejména ve vztahu k procesním postupům veřejného stavebního práva podle stavebního zákona a podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to pro veškeré povolovací režimy týkající se jaderného zařízení a souvisejících zařízení (a staveb) pro mírové účely a také ve vztahu k pozemkům, na kterých by bylo možno umístit uzavřené úložiště radioaktivního odpadu.
Abstract (in English)
The contribution deals with the role of the authorities concerned in the peaceful uses of nuclear energy and ionizing radiation.
Links
MUNI/B/1268/2018, interní kód MUName: COFOLA 2019 (Acronym: COFOLA 2019)
Investor: Masaryk University, Category B
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
cofola2019-07.pdf   File version Židek, D. 18. 12. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1593896/cofola2019-07.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1593896/cofola2019-07.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1593896/cofola2019-07.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1593896/cofola2019-07.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 18. 12. 2019 15:18, JUDr. Dominik Židek, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person JUDr. Dominik Židek, Ph.D., učo 325979
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

cofola2019-07.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1593896/cofola2019-07.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1593896/cofola2019-07.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
959,7 KB
Hash md5
29fdc24a5406253b8dc992349acb3293
Uploaded/Created
Wed 18. 12. 2019 15:18

cofola2019-07.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1593896/cofola2019-07.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1593896/cofola2019-07.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
395,8 KB
Hash md5
ca30e473718cb6cb3ae5fa974eaf95f9
Uploaded/Created
Wed 18. 12. 2019 15:26
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 6. 2022 03:37