NOVOTNÝ, Jan. Newton promluví česky (Newton speaks Czech). In Filosofické problémy fyziky. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Newton promluví česky
Name in Czech Newton promluví česky
Name (in English) Newton speaks Czech
Authors NOVOTNÝ, Jan.
Edition Filosofické problémy fyziky, 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Newtonovo dílo, Prameny novověké vědy
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., učo 2603. Changed: 18. 12. 2019 21:23.
Abstract
V rámci edice Prameny novověké vědy vychází výběr překladů z latiny komentovaných Newtonových textů, přednášející je jedním z komentátorů. Bude se zabývat např. problémy spojenými s výkladem Newtonova díla, zejména vztahem 1. a 2. Newtonova zákona a Newtonovými kosmologickými názory, jak se projevují v jeho korespondenci s Bentleym.
PrintDisplayed: 29. 6. 2022 03:14