MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana and Vladimír MAREK. XXVII. Brněnské dny praktického lékařství (XXVII. Days of General Practice Brno). 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name XXVII. Brněnské dny praktického lékařství
Name in Czech XXVII. Brněnské dny praktického lékařství
Name (in English) XXVII. Days of General Practice Brno
Authors MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Vladimír MAREK (203 Czech Republic).
Edition 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 30218 General and internal medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/19:00111786
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) domácí péče; terénní služby; administrativní a posudková problematika; laboratorní blok; farmakoterapeutický blok
Keywords in English home care; field services; administrative and assessment issues; laboratory block; pharmacotherapeutic block
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Changed: 16/4/2020 08:06.
Abstract
Vybrané aspekty komplexního přístupu v ordinaci praktického lékaře.
Abstract (in English)
Selected aspects of a complex approach in general practitioner's office.
Links
MUNI/A/1382/2018, internal MU codeName: Optimalizace diagnostických a léčebných metod u multimorbidních seniorů (Acronym: Opdilem)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 5/8/2021 16:31