ŠLESINGEROVÁ, Eva. Život jako biotechnologické umělecké dílo : Antropologie a umění živého. The Journal Of Culture. Praha: Etnologický ústav Praha, 2017, roč. 6, č. 1, s. 2-7. ISSN 2336-7849.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Život jako biotechnologické umělecké dílo : Antropologie a umění živého
Název anglicky Life as a Biotechnological Artwork : Anthropology, Life, and Art
Autoři ŠLESINGEROVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání The Journal Of Culture, Praha, Etnologický ústav Praha, 2017, 2336-7849.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50400 5.4 Sociology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW článek - open access, web časopisu,
Kód RIV RIV/00216224:14230/17:00111791
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky bioart; život; biomoc; tělo; inženýrství života; multidruhová antropologie; biomoc
Klíčová slova anglicky bioart; life; body; multispecies anthropology;Life-engineering; Biopower
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 8. 4. 2020 15:30.
Anotace
Text nabízí úvahu nad současnými formami spolupráce mezi hi-tech vědou a uměním – a to konkrétně na příkladu tzv. bioartu a sciartu. Bioart a sciart v sobě slučují vzájemné ovlivňování umělecké praxe a technologií a postupů současné vědy; často genetiky, informatiky, bioniky. Jakožto biotechnologické, digitální umění jsou bioart a sciart založeny na vědomé práci s živými tkáněmi, popřípadě na genetickém či kybernetickém upra-vování těchto tkání a vytváření umělých forem či simulací života. Projekty mnohých umělců-vědců jsou inspirovány vývojem společnosti, kde se biologie stává technologickou, a technologie se stávají biologickými, a kde se pro antropologii vytváří příležitosti pro reflexi tvorby specifických limi-nárních forem života, lidského či skoro-lidského. Analyticky text sleduje inspirace ze současné antropologie živého a multidruhové antropologie, tak jak jej ve svých textech prezentují Stefan Helmreich, Eduardo Kohn, a další. Díky inspiraci konkrétními uměleckými díly Kena Rinalda, zvláště 3 – Story Robots, Autopoiesis, C/Borg – The Parliament of Robots či Borderless Bacteria, tedy biotechnologickými asamblážemi lidí, zvířat, věcí, digitálních rozhraní pak text ukazuje možné způsoby přemýšlení o součas-ném biotechnologickém umění a hranic lidství, či postavy „anthropos“.
Anotace anglicky
Using concrete biotechnological artworks by Ken Rinaldo, this short essay contemplates current forms of collaboration between science and art in connection with the liminal nature of anthropos. The art branch called bioart or sciart is influenced by genetics, informatics, and bionics; artists in this field work with living tissues, creating artificial forms of life and simulations of life. The text analyses biotechnological art in the context of societies where biology is becoming technological and technology is beco-ming biological. It examines select projects by Ken Rinaldo 3-Story Robots, Autopoiesis, C/Borg – The Parliament of Robots, and Borderless Bacteria as special assemblages of humans, animals, objects, and digital inter-faces. Taking advantage of the perspectives of the anthropology of life and multispecies anthropology, the artworks are analyzed as means towards rethinking the limits of humanness, artificial forms of life, quasi-humanity, and the figure of anthropos.
Návaznosti
MUNI/A/1055/2016, interní kód MUNázev: Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část IV.
Investor: Masarykova univerzita, Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část IV., DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Zivot_jako_biotechnologicke_dilo.pdf   Verze souboru Farkašová, B. 8. 4. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1594207/Zivot_jako_biotechnologicke_dilo.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1594207/Zivot_jako_biotechnologicke_dilo.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1594207/Zivot_jako_biotechnologicke_dilo.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1594207/Zivot_jako_biotechnologicke_dilo.pdf?info
Vloženo
St 8. 4. 2020 15:29, Mgr. Blanka Farkašová

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D., učo 9241
  • osoba Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D., učo 9241
  • osoba Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333
Atributy
 

Zivot_jako_biotechnologicke_dilo.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1594207/Zivot_jako_biotechnologicke_dilo.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1594207/Zivot_jako_biotechnologicke_dilo.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
398,8 KB
Hash md5
9d30f87191a3f61e647c48c62bd6eaaf
Vloženo
St 8. 4. 2020 15:29

Zivot_jako_biotechnologicke_dilo.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1594207/Zivot_jako_biotechnologicke_dilo.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1594207/Zivot_jako_biotechnologicke_dilo.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
35,1 KB
Hash md5
393c3bc0737228290a270fa821bd902d
Vloženo
St 8. 4. 2020 15:35
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 3. 2023 18:53