CHUCHMOVÁ, Veronika, Lukáš VACEK and Filip RŮŽIČKA. Hodnocení vlivu antimikrobiálních látek na mikrobiální biofilm pomocí fluorescenční spektrometrie (Assessment of the Influence of Antimicrobial Agents on the Microbial Biofilm by Fluorescent Spectrometry). In Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. ISBN 978-80-210-8963-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení vlivu antimikrobiálních látek na mikrobiální biofilm pomocí fluorescenční spektrometrie
Name in Czech Hodnocení vlivu antimikrobiálních látek na mikrobiální biofilm pomocí fluorescenční spektrometrie
Name (in English) Assessment of the Influence of Antimicrobial Agents on the Microbial Biofilm by Fluorescent Spectrometry
Authors CHUCHMOVÁ, Veronika, Lukáš VACEK and Filip RŮŽIČKA.
Edition Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů, 2018.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-8963-1
Keywords (in Czech) MBIC; MBEC; biofilm
Keywords in English MBIC; MBEC; biofilm
Changed by Changed by: Mgr. Lukáš Vacek, učo 258662. Changed: 20. 12. 2019 20:27.
PrintDisplayed: 7. 7. 2022 16:16