Informační systém MU
HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ and Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství (Infectious Medicine). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Infekční lékařství
Name in Czech Infekční lékařství
Name (in English) Infectious Medicine
Authors HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ and Peter MIKOLÁŠEK.
Edition 1. vyd. Brno, 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-9438-3
Changed by Changed by: MUDr. Miriam Malá, učo 326724. Changed: 28/12/2019 17:47.
Abstract
Infekční choroby patří celosvětově mezi hlavní příčiny morbidity a mortality. Většina běžných infekcí je léčitelná antiinfekčními léky nebo jde o nemoci, ze kterých se pacient uzdraví i bez léků. Stanovení správné diagnózy je založené zejména na pečlivém zhodnocení anamnézy a na fyzikálním vyšetření. Pokud je to nutné, je třeba doplnit vhodné laboratorní testy. Následovat musí účinná léčba. Tato skripta jsou určena pro studenty lékařských fakult a přinášejí rychlé a utříděné informace o většině infekčních nemocí, se kterými se mohou lékaři v klinické praxi setkat, s ohledem na základní aspekty těchto nemocí – definici, epidemiologii, etiologii, klinické manifestace, diagnostiku a základy terapie a prevence.
Abstract (in English)
Infectious diseases are the leading course of morbidity and mortality worldwide. Most of the common infections are treatable by anti-infective drugs or have a self-limited. The correct diagnosis must be established, usually on clinical grounds by a careful history and physical examination. If indicated the proper laboratory test must be obtained. At last, but certainly not at least, effective treatment must be applied. This textbook is intended for students of medical faculties. What this textbook provides is a quick and ready reference for most of the infections seen in medical practice, with expert guidance on these critical issues – definition, epidemiology, aetiology, clinical manifestations, diagnosis and principal basis of therapy and prevention.
Displayed: 22/10/2021 22:45