Informační systém MU
DOSTÁLOVÁ, Růžena, Aikaterini FRANC, Simone SUMELIDU and Kateřina BOČKOVÁ LOUDOVÁ. Základní kurz novořeckého jazyka. Třetí, přepracované a doplněné vydání (Modern Greek : Basic Course. Third, revised and expanded edition). Brno: Tribun EU, 2019. 526 pp. ISBN 978-80-263-1478-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základní kurz novořeckého jazyka. Třetí, přepracované a doplněné vydání
Name (in English) Modern Greek : Basic Course. Third, revised and expanded edition
Authors DOSTÁLOVÁ, Růžena (203 Czech Republic), Aikaterini FRANC (300 Greece, belonging to the institution), Simone SUMELIDU (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Kateřina BOČKOVÁ LOUDOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 526 pp. 2019.
Publisher Tribun EU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60202 Specific languages
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00111868
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-263-1478-3
Keywords (in Czech) novořečtina; učebnice se cvičeními; gramatika; klíč ke cvičením; poslech
Keywords in English Modern Greek; textbook with exercises; grammar; textbook exercise answer key; audio listening
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 8/4/2020 14:04.
Abstract
Tato učebnice je jedinou moderní českou učebnicí novořečtiny, která nabízí komplexní výklad systému novořeckého jazyka na všech rovinách. Její třetí vydání prošlo důkladnou inovací: přináší nové učební materiály, větší penzum cvičení a soudobou slovní zásobu. Hlavní předností učebnice jsou ucelené výklady gramatiky a syntaxe. Učebnice je rozdělena do 38 lekcí, její součástí je i klíč k řešení úloh, novořecko-český slovníček, tabulka nepravidelných sloves a audionahrávky. Učebnice je určena jak začátečníkům, kteří mají zájem o studium novořečtiny, tak i pokročilejším studentům novořeckého jazyka.
Abstract (in English)
This textbook is the only contemporary Czech textbook of Modern Greek which provides a comprehensive overview of the language system of Modern Greek on all levels. Its third edition has been thoroughly revised: the textbook contains new teaching material, more exercises and contemporary vocabulary. The main advantage of the textbook is the comprehensive overview of Modern Greek grammar and syntax. The textbook is divided into 38 units, it contains also exercise answer key, Modern Greek-Czech dictionary, a table of irregular verbs and audio listening tracks. The textbook is designed for beginners who are interested in the study of Modern Greek as well as for more advanced students of the Modern Greek language.
Displayed: 5/6/2023 23:43