DOSTÁLOVÁ, Růžena, Aikaterini FRANC, Simone SUMELIDU a Kateřina BOČKOVÁ LOUDOVÁ. Základní kurz novořeckého jazyka. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Brno: Tribun EU, 2019. 526 s. ISBN 978-80-263-1478-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základní kurz novořeckého jazyka. Třetí, přepracované a doplněné vydání
Název anglicky Modern Greek : Basic Course. Third, revised and expanded edition
Autoři DOSTÁLOVÁ, Růžena (203 Česká republika), Aikaterini FRANC (300 Řecko, domácí), Simone SUMELIDU (203 Česká republika, domácí) a Kateřina BOČKOVÁ LOUDOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, 526 s. 2019.
Nakladatel Tribun EU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00111868
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-263-1478-3
Klíčová slova česky novořečtina; učebnice se cvičeními; gramatika; klíč ke cvičením; poslech
Klíčová slova anglicky Modern Greek; textbook with exercises; grammar; textbook exercise answer key; audio listening
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 8. 4. 2020 14:04.
Anotace
Tato učebnice je jedinou moderní českou učebnicí novořečtiny, která nabízí komplexní výklad systému novořeckého jazyka na všech rovinách. Její třetí vydání prošlo důkladnou inovací: přináší nové učební materiály, větší penzum cvičení a soudobou slovní zásobu. Hlavní předností učebnice jsou ucelené výklady gramatiky a syntaxe. Učebnice je rozdělena do 38 lekcí, její součástí je i klíč k řešení úloh, novořecko-český slovníček, tabulka nepravidelných sloves a audionahrávky. Učebnice je určena jak začátečníkům, kteří mají zájem o studium novořečtiny, tak i pokročilejším studentům novořeckého jazyka.
Anotace anglicky
This textbook is the only contemporary Czech textbook of Modern Greek which provides a comprehensive overview of the language system of Modern Greek on all levels. Its third edition has been thoroughly revised: the textbook contains new teaching material, more exercises and contemporary vocabulary. The main advantage of the textbook is the comprehensive overview of Modern Greek grammar and syntax. The textbook is divided into 38 units, it contains also exercise answer key, Modern Greek-Czech dictionary, a table of irregular verbs and audio listening tracks. The textbook is designed for beginners who are interested in the study of Modern Greek as well as for more advanced students of the Modern Greek language.
VytisknoutZobrazeno: 6. 6. 2023 22:19