KYLOUŠEK, Petr. Mutations dans les philologies : temps, espace et causalité. In Stanojević, Veran; Vinaver-Ković, Milica. Interactions dans les Sciences du Langage. Interactions disciplinaires dans les Études littéraires. Bělehrad: Faculté de Philologie de l’Université de Belgrade, 2019. s. 270-279. ISBN 978-86-6153-608-3. doi:10.18485/efa.2019.11.ch20.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mutations dans les philologies : temps, espace et causalité
Název česky Proměny filologií : čas, prostor, příčinnost
Název anglicky Changes in philology: time, space and causality
Autoři KYLOUŠEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bělehrad, Interactions dans les Sciences du Langage. Interactions disciplinaires dans les Études littéraires, od s. 270-279, 10 s. 2019.
Nakladatel Faculté de Philologie de l’Université de Belgrade
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Srbsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00111883
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-86-6153-608-3
Doi http://dx.doi.org/10.18485/efa.2019.11.ch20
Klíčová slova česky filologie; románské jazyky a literatury; esencialismys; fenomenologie; příčinnost; časové a prostorové činitele
Klíčová slova anglicky philology; romance languages and literatures; essentialism; phenomenology; causality; temporal and spatial factors
Štítky kontrola_RIV, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 13. 2. 2020 14:27.
Anotace
L’éthos essentialiste qui avait présidé a l’émergence des sciences, y compris les philologies, est mis en question des la fin du XIXe siecle au profit des approches phénoménologiques qui redéfinissent progressivement les champs d’investigation. L'article tente de montrer que la fragmentation des disciplines philologiques est non seulement le résultat « naturel » de la diversification et de la spécialisation disciplinaire, mais également un processus de fond qui implique une redéfinition de certaines catégories et des approches face a la causalité et aux facteurs temporels et spatiaux. Les approches stimulées par le tournant phénoménologique ont redéfini les données de l’investigation en accentuant la synchronie et la spatialisation et en transformant la causalité en dynamique processuelle. C’est aussi une des clés pour comprendre les redéfinitions des philologies romane ou française, et des études françaises ou francophones.
Anotace česky
Esencialistický étos, který předcházel vzniku věd, včetně filologií, byl na konci 19. století zpochybněn ve prospěch fenomenologických přístupů, které postupně znovu definovaly oblasti výzkumu. Článek se pokouší prokázat, že roztříštěnost filologických disciplín není jen „přirozeným“ výsledkem diverzifikace a disciplinární specializace, ale také zásadním procesem, který zahrnuje redefinici určitých kategorií a přístupů ke kauzalitě a k pojetí času a prostoru. Fenomenologický přelom v uvažování předefinoval nazírání na skutečnost a její danosti, zdůraznil synchronické pojetí a prostorovost oproti diachronii a kauzalitu proměnit v pojetí v pojetí procesuální dynamiky. Zde je jeden z klíčů k porozumění redefinici románské či francouzské filologie a frankofonie.
Anotace anglicky
The essentialist ethos which had presided over the emergence of the sciences, including philologies, was called into question at the end of the 19th century in favor of phenomenological approaches which gradually redefined the fields of investigation. The paperp attempts to show that the fragmentation of philological disciplines is not only a "natural" result of diversification and disciplinary specialization, but also a fundamental process which involves a redefinition of certain categories and approaches to causality and temporal and spatial factors. New approaches, stimulated by the phenomenological turning point, redefined the data of investigation by accentuating the synchrony and the spatialization and by transforming causality into processual dynamics. It is also one of the keys to understanding the redefinitions of Romance or French philologies, and French or Framcophone studies.
Návaznosti
MUNI/A/1094/2018, interní kód MUNázev: Románské jazyky a románské literatury 2019 (Akronym: ROMJAZLIT19)
Investor: Masarykova univerzita, Románské jazyky a románské literatury 2019, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
efa-2019-11-ch20_jisaemup.pdf   Verze souboru Kyloušek, P. 31. 12. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1596496/efa-2019-11-ch20_jisaemup.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1596496/efa-2019-11-ch20_jisaemup.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1596496/efa-2019-11-ch20_jisaemup.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1596496/efa-2019-11-ch20_jisaemup.pdf?info
Vloženo
Út 31. 12. 2019 06:54, prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D., učo 103619
  • osoba prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., učo 1040
Atributy
 

efa-2019-11-ch20_jisaemup.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1596496/efa-2019-11-ch20_jisaemup.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1596496/efa-2019-11-ch20_jisaemup.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
373,9 KB
Hash md5
7c6a5149ba06046c4a5ee695f604ae05
Vloženo
Út 31. 12. 2019 06:54

efa-2019-11-ch20_jisaemup.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1596496/efa-2019-11-ch20_jisaemup.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1596496/efa-2019-11-ch20_jisaemup.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
28 KB
Hash md5
d597769c3a09086756cb5f9e602a9b95
Vloženo
Út 31. 12. 2019 07:03
efa-2019-11-ch20.pdf   Verze souboru Kyloušek, P. 31. 12. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1596496/efa-2019-11-ch20.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1596496/efa-2019-11-ch20.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1596496/efa-2019-11-ch20.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1596496/efa-2019-11-ch20.pdf?info
Vloženo
Út 31. 12. 2019 06:53, prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D., učo 103619
  • osoba prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., učo 1040
Atributy
 

efa-2019-11-ch20.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1596496/efa-2019-11-ch20.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1596496/efa-2019-11-ch20.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
373,9 KB
Hash md5
7c6a5149ba06046c4a5ee695f604ae05
Vloženo
Út 31. 12. 2019 06:53

efa-2019-11-ch20.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1596496/efa-2019-11-ch20.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1596496/efa-2019-11-ch20.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
28 KB
Hash md5
d597769c3a09086756cb5f9e602a9b95
Vloženo
Út 31. 12. 2019 06:56
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 4. 12. 2022 13:13