KOHOUTOVÁ, Anežka, Petra DAŇSOVÁ a Lenka LACINOVÁ. Partnerské strachy v období mladé dospělosti. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 4, s. 37-56. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.358.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Partnerské strachy v období mladé dospělosti
Název anglicky Partnership Fears in the Young Adulthood Period
Autoři KOHOUTOVÁ, Anežka (203 Česká republika, domácí), Petra DAŇSOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lenka LACINOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání E-psychologie, Praha, Českomoravská psychologická společnost, 2019, 1802-8853.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW článek - open access
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00111918
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.29364/epsy.358
Klíčová slova česky partnerské strachy; mladí dospělí; strachy zrozchodu; vazba
Klíčová slova anglicky partnership fears; young adulthood; fear of breaking up; attachment
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 1. 4. 2020 11:11.
Anotace
Cíl. Cílem studie bylo popsat partnerské strachy typické pro období mladé dospělosti a zjistit, zda existují faktory, které predikují výskyt a intenzitu partnerských strachů v tomto období. Vzorek. Vzorek tvořilo 407 respondentů z longitudinálního projektu „Cesty do dospělosti“ (81 % žen, průměrný věk = 23,53 let; SD = 1,48; Min = 18,7, Max = 33). Metoda. Data byla získávána pomocí online dotazníků. Výpovědi o partnerských straších byly získávány metodou volných výpovědí. Dále byly administrovány tyto dotazníky- ECR-RS, QMI, Ex-bond. Výsledky. Volné výpovědi o subjektivně prožívaných straších byly kategorizovány do sedmi kategorií za pomoci tematické analýzy (Strachy z rozchodu, ze samoty, z nenalezení partnera, z partnerských neshod, s pochybnostmi o sobě v partnerství, z nevěry a generalizované partnerské strachy). Z výsledků regresní analýzy vyplývá, že existuje vztah mezi výskytem partnerských strachů, prožitkem rozchodu a vazbovou úzkostností k partnerovi. Dále byl detekován vztah mezi intenzitou partnerských strachů a pohlavím, existencí partnerského vztahu a opět vazbovou úzkostností k partnerovi. Limity. Limitem studie bylo především složení výzkumného souboru, kde byl významný nepoměr mužů a žen, vysokoškoláků a pracujících a také větší podíl respondentů starší věkové skupiny.
Anotace anglicky
Objectives. The study aims at describepartnership fears in the young adulthood period and to examine the relationship between some factors (age, gender, attachment, break up, relationship with a partner) and presence and intensity of partnership fears. Sample. Overall, this study was participated in by 407 respondents from the longitudinal project “Cesty do dospělosti” (81% of women, the average age of the respondents was 23.53 years SD = 1,48; Min = 18,7, Max = 33). Method. Questionnaires were collected on-line (QMI, ECR-RS, Ex-Bond). Partnerships fears were collected by open-ended questions on fears. Results. The open-ended answers were categorized by using thematic analysis, into 7 categories (Fear of breaking up, of remaining alone, of not finding a partner, of partners disagreements, fearsassociated with a sense of the incompetence in partnership, of infidelity and generalized partnership fears). Multiple regression analysis indicated that the anxious attachment dimension to the partner and the experience of break up were found to be significant predictors of the presence of partnership fears. The gender, the existence of partnership and attachment anxiety to the partner were found to be significant predictors of the intensity of partnership fears. Limits. The study impactis limited by the sample structure. The sample was over-represented by women, students and respondents of older age group.
Návaznosti
MUNI/A/1138/2018, interní kód MUNázev: DOMOV, CESTY, PARTICIPACE: 2019 (Akronym: DOCEPA19)
Investor: Masarykova univerzita, DOMOV, CESTY, PARTICIPACE: 2019, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Partnerske_strachy_v_obdobi_mlade_dospelosti.pdf   Verze souboru Farkašová, B. 1. 4. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1597018/Partnerske_strachy_v_obdobi_mlade_dospelosti.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1597018/Partnerske_strachy_v_obdobi_mlade_dospelosti.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1597018/Partnerske_strachy_v_obdobi_mlade_dospelosti.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1597018/Partnerske_strachy_v_obdobi_mlade_dospelosti.pdf?info
Vloženo
St 1. 4. 2020 11:11, Mgr. Blanka Farkašová

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Anežka Kohoutová, učo 216557
  • osoba Mgr. Petra Daňsová, učo 363837
  • osoba doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087
  • osoba Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Anežka Kohoutová, učo 216557
  • osoba Mgr. Petra Daňsová, učo 363837
  • osoba doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087
  • osoba Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333
Atributy
 

Partnerske_strachy_v_obdobi_mlade_dospelosti.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1597018/Partnerske_strachy_v_obdobi_mlade_dospelosti.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1597018/Partnerske_strachy_v_obdobi_mlade_dospelosti.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
501,2 KB
Hash md5
46c0c61408836115ef1b5768a5732865
Vloženo
St 1. 4. 2020 11:11

Partnerske_strachy_v_obdobi_mlade_dospelosti.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1597018/Partnerske_strachy_v_obdobi_mlade_dospelosti.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1597018/Partnerske_strachy_v_obdobi_mlade_dospelosti.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
70,5 KB
Hash md5
639b594eacc43d010234807e634f73e2
Vloženo
St 1. 4. 2020 11:19
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 3. 2023 18:40