DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby. In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. s. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby
Název anglicky Mikulčice and Pohansko - the extinction of Great Moravian centres in two ways
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Marian MAZUCH (203 Česká republika).
Vydání Nitra, Kolaps očami archeologie, od s. 165-177, 13 s. 2019.
Nakladatel Archeologický ústav SAV Nitra
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00111922
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-8196-027-7
Klíčová slova česky Velká Morava; centra; Valy u Mikulčic; Pohansko u Břeclavi; kolaps
Klíčová slova anglicky Great Moravia; centres; Valy near Mikulčice; Pohansko near Břeclav; collapse
Štítky Archaeology, collapse, Early Middle Ages, excavation, fortification, Mikulčice, Pohansko near Břeclav, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Změněno: 6. 3. 2020 08:06.
Anotace
Velkomoravské lokality Pohansko u Břeclavi a Valy u Mikulčic zanikly zřejmě odlišným způsobem. Svědčí o tom nejen materiální důkazy, ale i to, co se naopak nezachovává, a navzdory intenzivnímu a podrobnému výzkumu nám znatelně chybí. Sledováním přítomnosti a nepřítomnosti artefaktů a porovnáním nálezových situací na každé jednotlivé lokalitě je teoreticky možné rekonstruovat poslední okamžiky lokalit a aktivit obyvatelstva krátce po katastrofických událostech.
Anotace anglicky
Great Moravian sites at “Pohansko near Břeclav” and “Valy near Mikulčice” vanished completely in different way. This is shown not only by material evidence, but by what is not preserved vice versa and despite intensive and detailed research we are noticeably lacking. By monitoring the presence and absence of artifacts and comparison of excavation conditions at every single site it is theoretically possible to reconstruct the last moments of locations and activities of the population shortly after catastrophic events.
Návaznosti
MUNI/A/0930/2018, interní kód MUNázev: Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 5. 3. 2021 03:30