REČKOVÁ, Kateřina, Karel REČKA a František BAUMGARTNER. Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem : Odvrácená strana emočních schopností. Československá psychologie. Praha: Academia, 2019, roč. 63, č. 3, s. 354-363. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem : Odvrácená strana emočních schopností
Název anglicky Emotional intelligence and its relationship to Machiavellianism : The dark side of emotional skills
Autoři REČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, domácí), Karel REČKA (203 Česká republika, domácí) a František BAUMGARTNER (203 Česká republika).
Vydání Československá psychologie, Praha, Academia, 2019, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.478
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00111931
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000484133600008
Klíčová slova anglicky emotional intelligence; machiavellianism; emotional manipulation
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 27. 1. 2020 16:17.
Anotace
Článek se zabývá souvislostmi mezi emoční inteligencí (EI) a machiavelismem. Ačkoli bývá EI zpravidla považována za ryze pozitivní osobnostní charakteristiku, existují názory, že jedinec může své emoční schopnosti „machiavelisticky“ zneužít k dosažení vlastních cílů. Na základě provedeného výzkumu u českých vysokoškolských studentů (N = 935) bylo zjištěno, že vyšší mírou EI jako vnímané schopnosti disponují ženy (na úrovni subškál však byly rozdíly patrné jen v oblasti vyjadřování emocí a regulace emocí ostatních), vyššího skóru machiavelismu naopak dosahovali muži. Kanonická korelační analýza odhalila komplexní vztahy EI a machiavelismu a zároveň nejednotnost škály machiavelismu MPS: Machiavelistická nedůvěra vůči ostatním a amorálnost souvisela s vyjadřováním emocí negativně, kdežto touha po moci pozitivně. Diskuze je věnována otázce, zda lze touhu po moci považovat za negativní/ antisociální.
Anotace anglicky
This article seeks to investigate the links between emotional intelligence (EI) and Machiavellianism. Despite EI being generally considered a purely positive personality characteristic, some believe that an individual may misuse his emotional abilities in a Machiavellian manner in order to achieve his own goals. The research conducted among Czech university students (N = 935) showed that females have a higher level of self-report ability EI (note that on a subscale level, the difference was found only in Emotional Expression and Emotional Regulation of Others), whereas males score higher in all measures of Machiavellianism. Complex relationships between EI and Machiavellianism along with an inconsistency of the trait of Machiavellianism captured by the Machiavellian Personality Scale (MPS) were discovered using the canonical correlation analysis: the Machiavellian Distrust of Others and Amorality were negatively related to Emotional Expression, nevertheless, Desire for Control was positively related to Emotional Expression. The discussion addresses the question of whether one’s desire
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Emocni_inteligence_a_jeji_souvislost_s_machiavelismem.pdf   Verze souboru Farkašová, B. 27. 1. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Karel Rečka, učo 361104
  • osoba Mgr. Kateřina Rečková, učo 476222
  • osoba doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., učo 73967
  • osoba Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 23. 6. 2021 09:00