Informační systém MU
PINKOVÁ, Aneta. Lobbying Legitimacy in the Czech Republic. In 24TH ANNUAL CONFERENCE OF CEPSA. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lobbying Legitimacy in the Czech Republic
Název česky Legitimita lobbování v České republice
Název anglicky Lobbying Legitimacy in the Czech Republic
Autoři PINKOVÁ, Aneta.
Vydání 24TH ANNUAL CONFERENCE OF CEPSA, 2019.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky Lobbování, legitimita, občanská společnost, survey experiment
Klíčová slova anglicky Lobbying; Legitimacy; Civil Society; Population-Based Experiment
Štítky legitimacy, lobbying, survey experiment
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Aneta Pinková, Ph.D., učo 52717. Změněno: 6. 1. 2020 09:34.
Anotace
The research questions explored in this paper are: How legitimate is the practice of lobbying for the Czech public? Does the perceived legitimacy of lobbying increase when the lobbying subject is a domestic, rather than foreign company? Is lobbying done by certain types of stakeholders such as state-owned companies, NGOs or big employers seen as more legitimate? The paper is based on a statistical analysis of data from a representational survey and a population-based survey experiment.
Anotace česky
Příspěvek se zaměřuje na zodpovězení výzkumné otázky: Jak je vnímána legitimita lobbingu v České republice? Je vnímání legitimity lobbingu odlišné, když lobbuje domácí, resp. zahraniční subjekt? Liší se vnímání legitimity lobbingu v závislosti na charakteru, resp. právní formě lobbujícího subjektu (např. státní podnik, NGO, významný zaměstnavatel)? Text je založen na kvantitativní analýze výsledků dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku populace kombinovaného se survey experimentem.
Anotace anglicky
The research questions explored in this paper are: How legitimate is the practice of lobbying for the Czech public? Does the perceived legitimacy of lobbying increase when the lobbying subject is a domestic, rather than foreign company? Is lobbying done by certain types of stakeholders such as state-owned companies, NGOs or big employers seen as more legitimate? The paper is based on a statistical analysis of data from a representational survey and a population-based survey experiment.
Návaznosti
GA18-16928S, projekt VaVNázev: Distributivní politika ve střední Evropě
Investor: Grantová agentura ČR, Distributivní politika ve střední Evropě
Zobrazeno: 13. 7. 2024 14:25